اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (5), شماره (14), سال (2013-11) , صفحات (1-16)

عنوان : ( اثر سویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ )

نویسندگان: علیرضا رحیمی , مجید جامی الاحمدی , کاظم خاوازی , محمد حسن سیاری , رستم یزدانی بیوکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر سویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ

کلمات کلیدی

, درصد روغن, درصد پروتئین, شاخص های رشد گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068467,
author = {علیرضا رحیمی and مجید جامی الاحمدی and کاظم خاوازی and محمد حسن سیاری and یزدانی بیوکی, رستم},
title = {اثر سویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ},
journal = {اکو فیزیولوژی گیاهی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {14},
month = {November},
issn = {2008-5958},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {درصد روغن، درصد پروتئین، شاخص های رشد گیاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ
%A علیرضا رحیمی
%A مجید جامی الاحمدی
%A کاظم خاوازی
%A محمد حسن سیاری
%A یزدانی بیوکی, رستم
%J اکو فیزیولوژی گیاهی
%@ 2008-5958
%D 2013

[Download]