پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (316-327)

عنوان : ( اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ( crispum Petroselinum) در منطقه جیرفت )

نویسندگان: حسین سعیدی گراغانی , رستم یزدانی بیوکی , ندا سعیدی گراغانی , حمید سودایی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ( crispum Petroselinum) در منطقه جیرفت

کلمات کلیدی

, اوره, تغذیه گیاه, سولفات آمونیوم, نیترات کلسیم, وزن تر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068470,
author = {حسین سعیدی گراغانی and یزدانی بیوکی, رستم and ندا سعیدی گراغانی and حمید سودایی زاده},
title = {اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ( crispum Petroselinum) در منطقه جیرفت},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {12},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-1472},
pages = {316--327},
numpages = {11},
keywords = {اوره، تغذیه گیاه، سولفات آمونیوم، نیترات کلسیم، وزن تر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ( crispum Petroselinum) در منطقه جیرفت
%A حسین سعیدی گراغانی
%A یزدانی بیوکی, رستم
%A ندا سعیدی گراغانی
%A حمید سودایی زاده
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2014

[Download]