علوم باغبانی, دوره (28), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (185-191)

عنوان : ( اثر تیمار هیومیک اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم سینگل )

نویسندگان: مجید امانی بِنی , عبداله حاتم زاده , علی نیکبخت , محمود قاسم نژاد , سارا نیکخواه بهرامی , سهراب داورپناه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تیمار هیومیک اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم سینگل

کلمات کلیدی

, پراکسیداسیون لیپید, عمر پس از برداشت, گل مریم, نانو ذرات نقره, هیومیک اسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068482,
author = {مجید امانی بِنی and عبداله حاتم زاده and علی نیکبخت and محمود قاسم نژاد and سارا نیکخواه بهرامی and داورپناه, سهراب},
title = {اثر تیمار هیومیک اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم سینگل},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4730},
pages = {185--191},
numpages = {6},
keywords = {پراکسیداسیون لیپید، عمر پس از برداشت، گل مریم، نانو ذرات نقره، هیومیک اسید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تیمار هیومیک اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم سینگل
%A مجید امانی بِنی
%A عبداله حاتم زاده
%A علی نیکبخت
%A محمود قاسم نژاد
%A سارا نیکخواه بهرامی
%A داورپناه, سهراب
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2014

[Download]