دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری , 2018-05-09

عنوان : ( اثر دمای تکلیس روی خواص ساختاری و حرارتی نانو پودر Li[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 به عنوان ماده اولیه کاتد باتری های لیتیوم یون )

نویسندگان: میثم کاربخش راوری , هادی عربی , شعبان رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، نانو ذراتLi[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 به روش سل – ژل، در دماهای مختلف سنتز شده. از نیترات لیتیوم، استات منگنز، استات نیکل، استات کبالت به عنوان ماده اولیه و امونیاک به برای تنظیمpH استفاده شد. مشخصه یابی خواص ساختاری و فیزیکی نمونه¬های تهیه شده، با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ روبشی گسیل میدانی (FESEM)، طیف سنجی تحلیل انرژی پرتو ایکس (EDS)، آنالیزهای وزن سنجی حرارتی TGA) )/(DTA) و طیف سنجی فرو سرخ تبدیل فوریه (FTIR) انجام گردید. با توجه به طرح پراش پرتو ایکس، در دماهای متفاوت،نتیجه گرفته شد که دمای °C 900 دمای تکلیس مناسب برای سنتز می‌باشد. اندازه نانو بلورک¬ها با استفاده از روش شرر و ویلیامسون هال تعیین گردید. نتایج تصاویر FESEM نشان داد که شکل ذرات چند ضلعی بوده و اندازه آنها بین 80 تا 200 نانومتر است. با بررسی نمودار EDS عناصر موجود در نانو پودر مشخص شد و علاوه بر آن نوع پیوندهای موجود در نمونه¬های تهیه شده، با طیف سنجی فرو سرخ (FTIR) تبدیل فوریه شناسایی شدند.

کلمات کلیدی

, کاتد, باتری لیتیوم یون, سل- ژل , خواص فیزیکی, ساختار لایه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068484,
author = {کاربخش راوری, میثم and عربی, هادی and قربانی, شعبان رضا},
title = {اثر دمای تکلیس روی خواص ساختاری و حرارتی نانو پودر Li[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 به عنوان ماده اولیه کاتد باتری های لیتیوم یون},
booktitle = {دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کاتد، باتری لیتیوم یون،سل- ژل ،خواص فیزیکی،ساختار لایه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر دمای تکلیس روی خواص ساختاری و حرارتی نانو پودر Li[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 به عنوان ماده اولیه کاتد باتری های لیتیوم یون
%A کاربخش راوری, میثم
%A عربی, هادی
%A قربانی, شعبان رضا
%J دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
%D 2018

[Download]