جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (48), شماره (2), سال (2016-6) , صفحات (55-66)

عنوان : ( ادراکات فطری(پیش‎آورده ها) در ملاصدرا آری یا خیر؟ )

نویسندگان: علی جهان , زهرا رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث فطرت و امور فطری در انسان از جمله مباحث مهمی است که سابقه طولانی در اندیشه اسلامی و غربی دارد و بسیاری از فلاسفه و متفکران در این‎باره به وی‍ژه در اثبات آن سخن گفته‎اند به حدی که حتی برخی از صاحب‎نظران در فلسفه اسلامی، پذیرش ادراکات فطری اخلاقی را بهترین راه حل نسبی‎گرایی اخلاقی دانسته‎اند. در این نوشتار ابتدا کاربردهای واژه فطری را درباره ادراکات انسان بیان کرده، سپس دیدگاه ملاصدرا را بر هریک از این کاربردها عرضه کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده‎ایم که برخلاف برخی از فیلسوفان غرب چون افلاطون و لایب نیتس، از نظر ملاصدرا، بنابر مبانی خاص انسان‎شناختی وی، ازقبیل حدوث جسمانی نفس، انسان ادراکِ فطری به معنای دریافت‎ها و شناخت‎های حصولیِ پیشین که مقتضای آفرینش وی بوده و از ابتدا همراه او باشند، ندارد و برمبنای اصول و مبانی‎ای چون "مساوقت وجود و علم"، "علم بسیط مشترک بین انسان‎ها" و نیز "علم معلول به ذات خود مستلزم علم به علت است"؛ ادراک حضوری فطری در دیدگاه ملاصدرا قابل پذیرش است.

کلمات کلیدی

, فطرت, معرفت, علم حصولی, علم حضوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068486,
author = {جهان, علی and زهرا رسولی},
title = {ادراکات فطری(پیش‎آورده ها) در ملاصدرا آری یا خیر؟},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2016},
volume = {48},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-9112},
pages = {55--66},
numpages = {11},
keywords = {فطرت، معرفت، علم حصولی، علم حضوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ادراکات فطری(پیش‎آورده ها) در ملاصدرا آری یا خیر؟
%A جهان, علی
%A زهرا رسولی
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2016

[Download]