اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی , 2018-05-03

عنوان : ( ارزیابی زیست محیطی منابع آب زیرزمینی دشت جیم آباد- تقی آباد واقع در جنوب مشهد، جهت مصارف شرب و صنعتی )

نویسندگان: ملیحه معصومی , محمدحسین محمودی قرائی , محمد حسین احمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه با توجه به اهمیت منابع آب در تأمین نیاز های متنوع جامعه، کیفیت آب زیرزمینی دشت جیم آباد-تقی آباد در جنوب شرقی مشهد به منظور ارزیابی زیست محیطی جهت مصارف شرب و استفاده در صنعت، با استفاده از نمودارهای پایپر، شولر و محاسبه شاخص اشباع لانژلیه بررسی شد. نتایج نشان میدهد که تمام نمونه های آب از نظر هیدروژئوشیمی دارای تیپ سدیم کلره هستند. بر اساس نمودار شولر تمام نمونه های آب از نظر شرب در رده نامناسب تا کاملا نامطبوع قرار میگیرند. از نظر شاخص صنعتی نیز تمام نمونه های آب تمایل به رسوبگذاری دارند. همچنین با توجه به نمودار گیبس، به نظر میرسد که به علت اقلیم خشک-نیمه خشک حاکم بر منطقه و افزایش نرخ تبخیر، فرآیند تبخیر مهمترین فاکتور کنترل شیمی آب در منطقه مطالعاتی میباشد

کلمات کلیدی

, ارزیابی زیست محیطی, کیفیت آب, هیدروشیمی, جیم آباد - تقی آباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068507,
author = {معصومی, ملیحه and محمودی قرائی, محمدحسین and احمدزاده, محمد حسین},
title = {ارزیابی زیست محیطی منابع آب زیرزمینی دشت جیم آباد- تقی آباد واقع در جنوب مشهد، جهت مصارف شرب و صنعتی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ارزیابی زیست محیطی، کیفیت آب، هیدروشیمی، جیم آباد - تقی آباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی زیست محیطی منابع آب زیرزمینی دشت جیم آباد- تقی آباد واقع در جنوب مشهد، جهت مصارف شرب و صنعتی
%A معصومی, ملیحه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A احمدزاده, محمد حسین
%J اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی
%D 2018

[Download]