علوم قرآن و حدیث, دوره (49), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (53-74)

عنوان : ( دلالت آیه عالم الغیب بر گستره علم پیامبر اکرم (ص) )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , اسیه جمالی شوراب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مساله علم نبی اکرم و خصوصاً گستره علم غیب ایشان، از مسائلی است که همواره اذهان پژوهشگران را به خود مشغول داشته و پرسش‌هایی را فراروی آن‌ها نهاده است. در این نوشتار با بررسی مفاد آیه عالم الغیب با رویکرد عقلی و عرفانی اثبات می‌شود که لازمه خلافت الهی و مقام اصطفاء، احاطه علمی بر همه حقایق عالم هستی است و نیز اقتضای اشرف مخلوقات عالم هستی بودن اتصاف به صفات خداوند متعال و از جمله اتصاف به علم اوست.

کلمات کلیدی

, پیامبر اکرم, انسان کامل, علم غیب, خزانه علم, مفاتیح غیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068525,
author = {حسینی, سیدمرتضی and جمالی شوراب, اسیه},
title = {دلالت آیه عالم الغیب بر گستره علم پیامبر اکرم (ص)},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2017},
volume = {49},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-9120},
pages = {53--74},
numpages = {21},
keywords = {پیامبر اکرم; انسان کامل; علم غیب; خزانه علم; مفاتیح غیب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دلالت آیه عالم الغیب بر گستره علم پیامبر اکرم (ص)
%A حسینی, سیدمرتضی
%A جمالی شوراب, اسیه
%J علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-9120
%D 2017

[Download]