حکمت معاصر, دوره (9), شماره (2), سال (2019-3) , صفحات (115-132)

عنوان : ( بررسی عنصر ثبات در حافظه از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب شناسی )

نویسندگان: زهره سلحشورسفیدسنگی , محمدکاظم علمی سولا , علیرضا کهنسال , علی مقیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حافظه قابلیتی است که باعث می شود، انسان بتواند اطلاعاتی را که از طریق حواس فراهم می شود، ثبت و ذخیره کرده و در موقع لزوم آن ها را یادآوری کند. از این رو در حافظه، صور ادراکی ما بدون تغییر باقی می مانند و این عدم تغییر باعث می شود تصویر منسجمی از گذشته به یاد داشته باشیم. ملاصدرا علت این عدم تغییر حافظه را تجرد آن می داند. از نظر وی امر مادی همواره در حال حرکت است، بنابراین تغییرپذیر است. اما عصب شناسان هر حرکتی را تغییر تلقی نمی کنند، از این رو حرکاتی را که در سطح جهان اتم و کوچک تر اتفاق می افتد، باعث تغییر در سطح کلان تر یا همان ماده در سطح زیستی نمی دانند. هر چند از نظر حکمت متعالیه تغییر محسوب شود. عصب شناسان تغییراتی را باعث تغییر حافظه می دانند که در سطح سلول های عصبی رخ دهد. از این رو ثبات حافظه را به ثبات رمزگذاری ژن ها و به تبع آن رمزگذاری نورون ها نسبت می دهند، و اگر اختلالی در این عملکرد رخ دهد منجر به از دست دادن حافظه می شود. پس از نظر ایشان حافظه مادی است و به رغم مادی بودنش در شرایط متعارف تغییری در صور ادراکی ذخیره شده آن رخ نمی دهد. بدین ترتیب برای اثبات تجرد حافظه باید از دلایل دیگر بهره گرفت.

کلمات کلیدی

, حافظه, ثبات, تغییر, ژن, مجرد, مادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068531,
author = {سلحشورسفیدسنگی, زهره and علمی سولا, محمدکاظم and کهنسال, علیرضا and مقیمی, علی},
title = {بررسی عنصر ثبات در حافظه از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب شناسی},
journal = {حکمت معاصر},
year = {2019},
volume = {9},
number = {2},
month = {March},
issn = {2383-0689},
pages = {115--132},
numpages = {17},
keywords = {حافظه، ثبات، تغییر، ژن، مجرد، مادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عنصر ثبات در حافظه از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب شناسی
%A سلحشورسفیدسنگی, زهره
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A کهنسال, علیرضا
%A مقیمی, علی
%J حکمت معاصر
%@ 2383-0689
%D 2019

[Download]