پژوهش های حبوبات ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2017-12) , صفحات (31-43)

عنوان : ( بررسی الگوی بیان ژن‏های P5CS و CBF تحت تنش یخ زدگی و اثر خوسرمایی بر تغییرات میزان پرولین آزاد در گیاه نخود(Cicer arietinum L.). )

نویسندگان: روح الله قاسمی , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فرهاد شکوهی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازگاری گیاهان به تنش یخ‌زدگی از طریق تنظیم فعالیت ژن‌ها و متابولیسم سلولی انجام می‌شود. در این پژوهش، تغییرات بیان ژن‌های P5CS و (DREB1)CBF در شرایط دمایی معمولی (23‌درجه سانتی‌گراد)، خوسرمایی (10درجه سانتی‌گراد) و یخ‌زدگی (10-‌درجه سانتی‌گراد) در دو ژنوتیپ نخود زراعی مقاوم (MCC426) و حساس (MCC505) به سرما مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آنالیز داده‌ها نشان داد که بیان این ژن‌ها در ژنوتیپ مقاوم در مقایسه با ژنوتیپ حساس به‌طور معنی‌داری بیشتر بود (P <0.05). همچنین اثر متقابل ژنوتیپ و اندام نمونه‌گیری در شرایط کنترل فقط در میزان بیان ژنP5CS تفاوت معنی‌داری را نشان داد. علاوه‌بَر‌ این مشاهده شد که اثر متقابل ژنوتیپ و تیمار خوسرمایی در مورد ژن CBF در هر دو ژنوتیپ اختلاف معنی‌داری داشت، ولی در مورد ژن P5CS فقط در ژنوتیپ MCC426 این روند مشاهده شد. از طرفی بررسی تغییرات میزان پرولین آزاد به‌عنوان یکی از سازوکارهای حفاظت سلولی در مرحله خوسرمایی نشان داد که میزان پرولین ژنوتیپ MCC426 در پاسخ به تیمار خوسرمایی نسبت به ژنوتیپ دیگر افزایش بیشتری داشته است؛ در صورتی‌که این افزایش در ژنوتیپ MCC505 طی مراحل اولیه خوسرمایی رخ داده و با گذشت زمان، میزان پرولین کاهش یافته است. براساس یافته‌های این تحقیق می‌توان بیان کرد که یکی از دلایل اصلی مقاومت ژنوتیپ MCC426 به دماهای پایین، بیان زیاد ژن‌های مذکور در شرایط تنش سرمایی بوده و می‌توان از آن‌ها برای القای مقاومت در گیاهان حساس به سرما استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, بیان ژن, تنش یخزدگی, پرولین, نخود زراعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068590,
author = {قاسمی, روح الله and باقری, عبدالرضا and مشتاقی, نسرین and شکوهی فر, فرهاد},
title = {بررسی الگوی بیان ژن‏های P5CS و CBF تحت تنش یخ زدگی و اثر خوسرمایی بر تغییرات میزان پرولین آزاد در گیاه نخود(Cicer arietinum L.).},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2017},
volume = {8},
number = {2},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۵X},
pages = {31--43},
numpages = {12},
keywords = {بیان ژن، تنش یخزدگی، پرولین، نخود زراعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی الگوی بیان ژن‏های P5CS و CBF تحت تنش یخ زدگی و اثر خوسرمایی بر تغییرات میزان پرولین آزاد در گیاه نخود(Cicer arietinum L.).
%A قاسمی, روح الله
%A باقری, عبدالرضا
%A مشتاقی, نسرین
%A شکوهی فر, فرهاد
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ ۲۰۰۸-۷۲۵X
%D 2017

[Download]