اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (24), شماره (14), سال (2018-3) , صفحات (68-93)

عنوان : ( ناهمخوانی تحصیل-شغل در بازار کار ایران )

نویسندگان: اکرم درتومی , مصطفی سلیمی فر , سید سعید ملک الساداتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم ترین چالش های بازار کار ایران پدیده ناهمخوانی تحصیل-شغل است که به صورت عدم تناسب میان نیروی کار تحصیل کرده و نیروی کار مورد نیاز مشاغل انعکاس می یابد. این مقاله دو هدف اصلی را دنبال می کند که هدف اول، سنجش ناهمخوانی تحصیل-شغل و هدف دوم، اندازه گیری عوامل مؤثر بر آن است. به این منظور، با استفاده از داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن که توسط مرکز آمار ایران انجام گرفته، به کمک طبقه بندی های بین المللی تحصیلات (ISCED) و مشاغل (ISCO) از روش تجزیه‌وتحلیل مشاغل و دیدگاه هنجاری استفاده شده است. همچنین به‌منظور تحلیل ساختار بازار کار در شهرستان های کشور از رگرسیون فضایی استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می دهد که بازار کار ایران در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ دچار تغییرات ساختاری شگرفی شده است. به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۷۵ ناهمخوانی به صورت تحصیلات فرونیاز بوده است که مهم ترین دلیل آن کمبود نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار بوده ولی به‌تدریج و با گذر زمان، همزمان با افزایش عرضه نیروی کار دانشگاهی و گسترش کمّی آموزش عالی این پدیده به تحصیلات فرانیاز در سال ۱۳۹۰ تبدیل شده است. علاوه بر این، افزایش در هر یک از متغیرهای شاخص تخصص منطقه، نرخ بیکاری استاندارد شده، سهم شاغلان مسن (۵۰ سال به بالا)، سهم زنان شاغل و سهم شاغلان ساکن روستاها ناهمخوانی تحصیل-شغل را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, ناهمخوانی تحصیل-شغل, تحصیلات فرانیاز, تحصیلات فرونیاز, ناهمخوانی عمودی, ناهمخوانی افقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068591,
author = {درتومی, اکرم and سلیمی فر, مصطفی and ملک الساداتی, سید سعید},
title = {ناهمخوانی تحصیل-شغل در بازار کار ایران},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2018},
volume = {24},
number = {14},
month = {March},
issn = {2251-7790},
pages = {68--93},
numpages = {25},
keywords = {ناهمخوانی تحصیل-شغل; تحصیلات فرانیاز; تحصیلات فرونیاز; ناهمخوانی عمودی; ناهمخوانی افقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ناهمخوانی تحصیل-شغل در بازار کار ایران
%A درتومی, اکرم
%A سلیمی فر, مصطفی
%A ملک الساداتی, سید سعید
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2018

[Download]