دومین کنفرانس آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09

عنوان : ( کمی نمودن احجام ذخیره آب‏زیرزمینی متناسب با پاسخ به ریسک خشکسالی )

نویسندگان: هاشم درخشان , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب‏زیرزمینی سرمایه‏ای خدادادی برای ایجاد سازگاری با نوسانات آب‏و‏هوایی است. این مهم در متون علمی با اصطلاح مدیریت زوجی برای استفاده حداکثری از چرخه آب در طبیعت معروف است در واقع می‏توان با استفاده صحیح از آب‏زیرزمینی سیلاب‏های ناشی از ترسالی‏های غیر معمول را نیز در آب‏زیرزمینی ذخیره نموده و در دوره‏های خشکسالی‏ استفاده نمود. در متون علمی احجام ذخیره آب‏زیرزمینی با اصطلاح ذخیره‏خشکسالی شناخته می‏شوند. ذخیره خشکسالی خود به بخش دو اصلی شامل بافر خشکسالی و ذخایر تجدیدناپذیر و یا ذخیره استراتژیک آب‏زیرزمینی تقسیم می‏شود. برداشت از هر یک از این احجام آب‏زیرزمینی در صورتی معقول می‏باشد که بین حجم برداشت شده با شرایط آب‏هوایی مطابقت وجود داشته باشد. به عنوان نمونه تغییرات برداشت از این احجام در آبخوان دشت مشهد تشریح گردد. نتایج نشان می‏دهد که متاسفانه این مهم در بهره‏برداری از آب‏زیرزمینی مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت برداشت صحیح از آب‏زیرزمینی به تناسب تغییرات آب‏و‏هوایی، لازم است تا در تمامی آبخوان‏ها احجام ذخیره آب‏زیرزمینی از منظر محدودیت تاب‏آوری توسعه در برابر خشکسالی تحلیل شده و به تناسب پاسخ به ریسک خشکسالی برآورد گردند.

کلمات کلیدی

, پایداری, خشکسالی, ذخیره خشکسالی, بافر خشکسالی, ذخیره استراتژیک آب زیرزمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068597,
author = {درخشان, هاشم and داوری, کامران},
title = {کمی نمودن احجام ذخیره آب‏زیرزمینی متناسب با پاسخ به ریسک خشکسالی},
booktitle = {دومین کنفرانس آب و هواشناسی ایران},
year = {2018},
location = {ايران},
keywords = {پایداری، خشکسالی، ذخیره خشکسالی، بافر خشکسالی، ذخیره استراتژیک آب زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کمی نمودن احجام ذخیره آب‏زیرزمینی متناسب با پاسخ به ریسک خشکسالی
%A درخشان, هاشم
%A داوری, کامران
%J دومین کنفرانس آب و هواشناسی ایران
%D 2018

[Download]