هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی , 2018-03-10

عنوان : ( بررسی عددی تاثیر نحوه‌ی قرارگیری و زاویه بازشدگی شیرهای پروانه‌ای بر میزان ارتعاش آن‌ها )

نویسندگان: کامل میلانی شیروان , علمدار بابائی , حسن اسعدی , مجتبی ماموریان , مهناز سپردار , رضا رزمجو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این کار به بررسی عددی دو شیر پروانه‌ای که بر روی یک خط لوله با دو زانویی ◦90 قرار گرفته‌اند، پرداخته می‌شود. هدف از اینکار، بررسی و آنالیز میزان ارتعاش تولید شده در شیرهای تحت تاثیر دو پارامتر: نحوه‌ی قرارگیری و زاویه بازشدگی شیرهای پروانه‌ای می‌باشد. مطالعه‌ی انجام شده بر روی جریان آشفته و به صورت عددی، دو بعدی، برای سیال کاری آب می‌باشد و از مدل آشفتگی k-ε استفاده شده است. اینکار به تحلیل ویژگی‌های جریانی در نزدیکی شیرها می‌پردازد که این ویژگی‌ها، شامل توزیع فشار و طیف فرکانسی نوسان فشار در پایین دست شیرها می‌باشد. نتایج این شبیه سازی نشان می‌دهد، زمانی‌که دو شیر در فواصل یکسانی از دو انتهای زانویی قرار دارند؛ کمترین میزان ارتعاش در کمترین مقدار خود است و با افزایش میزان بازشدگی در شیرها، از میزان ارتعاشات بر روی آن‌ها کاسته می‌شود.

کلمات کلیدی

, آنالیز ارتعاش, شیرهای پروانه‌ای, بررسی عددی, جریان آشفته.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068642,
author = {میلانی شیروان, کامل and علمدار بابائی and حسن اسعدی and ماموریان, مجتبی and مهناز سپردار and رضا رزمجو},
title = {بررسی عددی تاثیر نحوه‌ی قرارگیری و زاویه بازشدگی شیرهای پروانه‌ای بر میزان ارتعاش آن‌ها},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی},
year = {2018},
location = {رم, ايتاليا},
keywords = {آنالیز ارتعاش، شیرهای پروانه‌ای، بررسی عددی، جریان آشفته.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی تاثیر نحوه‌ی قرارگیری و زاویه بازشدگی شیرهای پروانه‌ای بر میزان ارتعاش آن‌ها
%A میلانی شیروان, کامل
%A علمدار بابائی
%A حسن اسعدی
%A ماموریان, مجتبی
%A مهناز سپردار
%A رضا رزمجو
%J هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
%D 2018

[Download]