کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی , 2018-05-09

عنوان : ( فضاهای هوشمند تعاملی، رویکردی نوین در ارتقای کیفی فضاهای عمومی شهری )

نویسندگان: نسیم نجی , هومن قهرمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فناوری های نوین امروزه بخش مهمی از زندگی فردی و اجتماعی ما را متاثر کرده است. فضاهای عمومی شهری نیز به عنوان ظرف زندگی مدنی دگرگونی های بنیادینی را تجربه می کنند. طراحان شهری می توانند با استفاده از ظرفیت های این فناوری ها در حل مسائل و چالش های پیش رو از شیوه هایی خلاقانه تر و اثر بخش تر استفاده کنند. در این راستا، این مقاله به فناوری های تعاملی می پردازد و در تلاش است تا با معرفی جایگاه و قابلیت های آن در طراحی، بازطراحی و برنامه دهی فضاهای عمومی شهری؛ در مواجهه با چالش عدم کارایی مناسب فضاهای عمومی شهری در برقراری تعاملات اجتماعی موثر بین کاربران، چارچوبی را بر اساس فناوری های تعاملی ارائه نماید. چارچوبی که تحقق پذیری ایده آل آن بر اساس تعامل بین طراحان شهری، برنامه نویسان علوم کامپیوتر، روانشناسان و گرافیست های محیطی شکل می گیرد. فناوری های هوشمند تعاملی در ترکیب با فضاهای شهری، دو گونه فضای هوشمند تعاملی نمایشی و گسترده را شکل می دهند که هر یک ویژگی های مختص به خود را دارد. این چارچوب تعاملی در تلاش است تا با شناسایی گونه ی مناسب فضاهای هوشمند تعاملی برای محدوده ی طراحی، و همچنین تعیین مدت زمان،تعداد افراد و نوع مرزبندی تعامل، طراح را در طراحی فضای هوشمند تعاملی در تناسب با هدف طراحی یاری دهد. در نهایت یافته های مطالعه بر روی نمونه موردی میدان جانباز، در مشهد به عنوان یکی از میادین شهری با لبه های فعال تجاری به آزمون گذاشته شده است تا قابلیت های چارچوب معرفی شده به صورت عینی تر و کاربردی ترتا مرحله ی طراحی سناریو معرفی شود. در نتیجه ی این پژوهش فضای شهری میدان جانباز به قلمرویی اجتماعی با قابلیت های محیطی جهت رفع نیازهای اجتماعی کاربران مختلف آن تبدیل می شود

کلمات کلیدی

, "فضاهای هوشمند تعاملی", "فناوری های نوین", "فضاهای عمومی شهری"
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068646,
author = {نجی, نسیم and قهرمانی, هومن},
title = {فضاهای هوشمند تعاملی، رویکردی نوین در ارتقای کیفی فضاهای عمومی شهری},
booktitle = {کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {"فضاهای هوشمند تعاملی"، "فناوری های نوین"، "فضاهای عمومی شهری"},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فضاهای هوشمند تعاملی، رویکردی نوین در ارتقای کیفی فضاهای عمومی شهری
%A نجی, نسیم
%A قهرمانی, هومن
%J کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی
%D 2018

[Download]