کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (5), شماره (4), سال (2003-1) , صفحات (51-60)

عنوان : ( نظرسنجی از دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پیرامون جایگاه درس زبان انگلیسی در این رشته )

نویسندگان: فاطمه ذاکری فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بان انگلیسی یکی از درسهای مهم در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی می‌باشد. اما درعین‌حال به‌دلایلی، هنوز این درس جایگاه خود را در این رشته پیدا نکرده‌ است. به‌همین دلیل پژوهشی در مورد «نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی پیرامون جایگاه درس زبان انگلیسی در رشتة کتابداری» انجام شد. در این پژوهش 230 پرسشنامه در بین دانشجویان دو مقطع کارشناسی (سال سوم و چهارم) و کارشناسی ارشدِ چهار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز و دانشگاه اهواز توزیع شد که حدود 168 پرسشنامه (با نرخ پاسخگویی 4/73 درصد) تکمیل و برگشت داده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که: 1ـ تعداد واحدهای زبان عمومی و تخصصی ناکافی بوده و درسهای زبان فرانسه بلااستفاده است. 2ـ محتوای کتابهای تخصصی مناسب نیست، در کلاسها اصطلاحات انگلیسی مورد توجه قرار نمی‌گیرد....

کلمات کلیدی

, زبان انگلیسی, کتابداری و اطلاع رسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068656,
author = {ذاکری فرد, فاطمه},
title = {نظرسنجی از دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پیرامون جایگاه درس زبان انگلیسی در این رشته},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2003},
volume = {5},
number = {4},
month = {January},
issn = {1680-9637},
pages = {51--60},
numpages = {9},
keywords = {زبان انگلیسی، کتابداری و اطلاع رسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظرسنجی از دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پیرامون جایگاه درس زبان انگلیسی در این رشته
%A ذاکری فرد, فاطمه
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2003

[Download]