شریف, دوره (34-2), شماره (3), سال (2018-10) , صفحات (19-26)

عنوان : ( بررسی اثرات آلودگی هوا بر میزان مرگ و میر و کاهش امید به زندگی با استفاده از توابع دوز- واکنش و اولویت بندی آلاینده های مسئول ( مطالعه ی موردی: شهر مشهد) )

نویسندگان: , سید محسن کرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از توابع دوز- واکنش و شاخص های اندازه گیری شده آلودگی هوا برای شهر مشهد، میزان مرگ و میر بر اثر بیماری های مزمن، کاهش امید به زندگی بر اثر بیماری های مزمن و حاد، و نیز خطرات حاصل از آلایندگی ازن را مورد ارزیابی قرار داده است. در این مطالعه آلاینده های مسئول نیز از نقطه نظر ریسک خطر، به کمک روش هایAHP و الکتره اولویت بندی شدند. نتایج نشان می دهد که مرگ و میر بر اثر بیماری های مزمن با مقدار حداکثر 8/20% و کاهش امید به زندگی بر اثر بیماری های مزمن با حداکثر 22/8 سال برای مردان و 51/8 سال برای زنان در آستانه ی وضعیت بحران قرار دارد. بررسی ها در دوره آماری سال93 بیانگر این موضوع است که عامل اصلی آلایندگی هوا در شهر مشهد، ذرات معلق کوچکتر از 5/2میکرون (PM2.5) می باشد.

کلمات کلیدی

, آلودگی هوا, مرگ و میر, امید به زندگی, تابع دوز-واکنش, AHP, الکتره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068666,
author = {, and کرابی, سید محسن},
title = {بررسی اثرات آلودگی هوا بر میزان مرگ و میر و کاهش امید به زندگی با استفاده از توابع دوز- واکنش و اولویت بندی آلاینده های مسئول ( مطالعه ی موردی: شهر مشهد)},
journal = {شریف},
year = {2018},
volume = {34-2},
number = {3},
month = {October},
issn = {1028-7167},
pages = {19--26},
numpages = {7},
keywords = {آلودگی هوا، مرگ و میر، امید به زندگی، تابع دوز-واکنش، AHP، الکتره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات آلودگی هوا بر میزان مرگ و میر و کاهش امید به زندگی با استفاده از توابع دوز- واکنش و اولویت بندی آلاینده های مسئول ( مطالعه ی موردی: شهر مشهد)
%A ,
%A کرابی, سید محسن
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2018

[Download]