یازدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس , 2016-05-14

عنوان : ( نام خلیج فارس در نقشه های قرون بیستم و نوزدهم کارتوگرافیست های بنام اروپایی از امپراتوری عثمانی )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , مرتضی فیروزی , رسول دوجی گمش تپه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چند دهه اخیر در ارتباط بانام خلیج فارس سخن بسیاری گفته شده است. خلیج فارس یا بحرفارس نامی مشهور در کتاب ها، اسناد و مدارک، نسخه های خطی و نقشه های قدیمی است که در سراسر جهان بدان استناد می گردد. این نام در دهه 60 میلادی توسط یکی از نمایندگان دولت بریتانیا مقیم در خلیج فارس به نام رودیک اوون که به دنبال توسعه اهداف و منافع کشور خود در منطقه بود، دچار تحریف گردید، و این درحالی که در تمام متون و نقشه های قبل از این سال نام خلیج فارس به وضوح موجود است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ذکر نام خلیج فارس با استناد و اتکا به نقشه های مربوط به امپراتوری عثمانی که توسط جغرافیدانان غربی در قرون نوزدهم و بیستم که توسط رست فنر، جی.اندریویو-گوجون، فرانز رادفلد، آدولف اشتیلر و ادوارد استندفورد، ترسیم شده و در آن نام خلیج فارس به زبان های انگلیسی، آلمانی و فرانسوی ذکرشده، پرداخته است.

کلمات کلیدی

, خلیج فارس, نام خلیج فارس, نقشه های امپراتوری عثمانی, کارتوگرافیست های اروپایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068667,
author = {زرقانی, سیدهادی and فیروزی, مرتضی and دوجی گمش تپه, رسول},
title = {نام خلیج فارس در نقشه های قرون بیستم و نوزدهم کارتوگرافیست های بنام اروپایی از امپراتوری عثمانی},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس},
year = {2016},
location = {کیش, ايران},
keywords = {خلیج فارس، نام خلیج فارس، نقشه های امپراتوری عثمانی، کارتوگرافیست های اروپایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نام خلیج فارس در نقشه های قرون بیستم و نوزدهم کارتوگرافیست های بنام اروپایی از امپراتوری عثمانی
%A زرقانی, سیدهادی
%A فیروزی, مرتضی
%A دوجی گمش تپه, رسول
%J یازدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
%D 2016

[Download]