بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2018-04-24

عنوان : ( بررسی انتقال حرارت اجباری و تابشی در با مانع متخلخل به روش لتیس بولتزمن )

نویسندگان: یوسف کاظمیان , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به مدل‌سازی انتقال حرارت اجباری و تابشی در یک کانال دوبعدی با نسبت طول به عرض ۱۰ که شامل یک مانع متخلخل دایره‌ای و شرایط مرزی سرعت و دمای یکنواخت در ورودی و فشار معلوم در خروجی و شرط عدم لغزش و دما ثابت بر روی دیواره‌ها هست، پرداخته‌شده است. در این مدل‌سازی دیواره‌ها جسم سیاه ، سیال عامل هوا و غیرقابل تراکم، مانع متخلخل همگن و تابش در همه‌ی حوضه‌ی حل همسانگرد فرض شده است. مدل‌سازی انتقال حرارت تابشی و اجباری به روش عددی لتیس بولتزمن و جریان داخل محیط متخلخل توسط مدل دارسی صورت گرفته است. با توجه به نتایج با تغییر قطر تخلخل‌ها d_p و عدد دارسی Da تغییر ناچیزی در میزان جذب تابش و دما در محیط متخلخل اتفاق می‌افتد اما با افزایش آن نرخ انتقال حرارت جابجایی در محیط متخلخل افزایش و گرداب‌های پشت مانع از بین می‌روند. تغییر در عدد بی‌بعد نسبت نفوذ حرارتی γ تاثییر ناچیزی بر میزان جذب تابش داشته و در خطوط جریان هیچ‌گونه تغییری به همراه نخواهد داشت. به‌منظور اعتبار سنجی، نتایج این تحقیق با نتایج تحلیلی مقالات گذشته مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, لتیس بولتزمن, مانع متخلخل, تابش, کانال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068675,
author = {کاظمیان, یوسف and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {بررسی انتقال حرارت اجباری و تابشی در با مانع متخلخل به روش لتیس بولتزمن},
booktitle = {بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران},
year = {2018},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {لتیس بولتزمن، مانع متخلخل، تابش، کانال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی انتقال حرارت اجباری و تابشی در با مانع متخلخل به روش لتیس بولتزمن
%A کاظمیان, یوسف
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
%D 2018

[Download]