دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09

عنوان : ( بررسی مدل هایی برای پیش بینی کیفیت آب در آبزی پروری )

نویسندگان: فیروزه حسینی گله زن , محمدرضا بیاتی , امید صفری , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حفظ کیفیت آب به عنوان شاه کلید حل مسائل در صنعت آبزی¬پروری به شمار می¬آید چنان که اگر بتوان کیفیت آب را در یک سیستم پرورش در حد قابل قبول نگهداری کرد بسیاری از مشکلات شامل کنترل میزان مصرف تغذیه، ضایعات تولیدی در پساب¬ها، میزان رشد، بیماری¬ها وغیره برطرف و یا کمرنگ می¬گردد. اما دست یابی به این هدف مهم از طریق نظارت پیوسته، صرف هزینه و زمان زیاد و انجام آزمایش های مزرعه¬ای ممکن می¬شود که شامل فرایندهایی دشوار، خسته کننده، گران و دیر بازده خواهد بود. بنابراین لازم است از برنامه¬ها و راهبرد¬های هوشمندانه، آسان، ارزان و دقیق مانند مدل¬سازی برای این منظور استفاده گردد. در این مقاله مدل¬های مختلف توسعه یافته برای پیش¬بینی کیفیت آب در سیستم¬های آبزی¬پروری از جمله مدل¬های ریاضی، آماری، منطق فازی و شبکه¬های عصبی مورد بررسی قرار گرفت و مدل¬های منطق فازی و شبکه عصبی به دلیل دارا بودن توانایی مدل¬سازی روابط غیر خطی، دارای عدم قطعیت و گسسته، همچنین دقت و سرعت بیشتر به عنوان مدل¬های بهینه معرفی شد.

کلمات کلیدی

, آبزی پروری, بازده, کیفیت آب, مدل, هزینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068692,
author = {حسینی گله زن, فیروزه and بیاتی, محمدرضا and صفری, امید and روحانی, عباس},
title = {بررسی مدل هایی برای پیش بینی کیفیت آب در آبزی پروری},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آبزی پروری، بازده، کیفیت آب، مدل، هزینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مدل هایی برای پیش بینی کیفیت آب در آبزی پروری
%A حسینی گله زن, فیروزه
%A بیاتی, محمدرضا
%A صفری, امید
%A روحانی, عباس
%J دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
%D 2018

[Download]