دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09

عنوان : ( بررسی کیفیت آب از طریق مدل های پیش بینی اکسیژن محلول در سیستم های آبزی پروری )

نویسندگان: فیروزه حسینی گله زن , محمدرضا بیاتی , امید صفری , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به اهمیت کیفیت آب در صنعت آبزی¬پروری، مدیریت سیستم¬های آبزی¬پروری را مترادف با مدیریت آب در سیستم می¬دانند. از آن¬جا که اکسیژن محلول به عنوان تاثیرگذارترین پارامتر کیفیت آب مطرح می-شود و هم¬چنین تاثیر اساسی میزان اکسیژن محلول در فرایندهای زیستی آبزیان لازم است که روش مناسبی برای آگاهی از تغییرات آن در طول دوره پرورش به کار گرفته شود. از طرفی با توجه به زمان¬بر بودن و دقت کم¬تر روش¬های تجربی و آزمایش مزرعه¬ای استفاده از روش¬های هوشمند مانند مدل¬سازی در این باره ضروری می¬باشد. تاکنون مدل-های مختلفی از جمله مدل¬های ریاضی، مدل¬های هیبریدی از روش¬های هوش مصنوعی به منظور پیش¬بینی اکسیژن محلول در سیستم¬های آبزی¬پروری ارائه شده است. اما برای آگاهی از میزان کارآیی هر مدل و معرفی مدل مناسب¬تر نیاز است که ویژگی¬های یک مدل بهینه مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین هدف از این مقاله بررسی مدل¬های مختلف پیش¬بینی میزان اکسیژن محلول در سیستم¬های پرورش ماهی و شناسایی روش مناسب می¬باشد.

کلمات کلیدی

, آبزی پروری, اکسیژن محلول, کیفیت آب, مدیریت, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068693,
author = {حسینی گله زن, فیروزه and بیاتی, محمدرضا and صفری, امید and روحانی, عباس},
title = {بررسی کیفیت آب از طریق مدل های پیش بینی اکسیژن محلول در سیستم های آبزی پروری},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آبزی پروری، اکسیژن محلول، کیفیت آب، مدیریت، مدل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفیت آب از طریق مدل های پیش بینی اکسیژن محلول در سیستم های آبزی پروری
%A حسینی گله زن, فیروزه
%A بیاتی, محمدرضا
%A صفری, امید
%A روحانی, عباس
%J دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
%D 2018

[Download]