هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2018-05-08

عنوان : ( بررسی لرزه خیزی و دوره بازگشت زمینلرزه‌های شمال شرق ایران )

نویسندگان: احسان ثابت بیرجندی , سیدکیوان حسینی , حسین صادقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی پارامترهای لرزه خیزی هر منطقه می‌تواند اطلاعات ارزشمندی از توزیع تنش و موقعیت زلزله‌های آینده در آن منطقه را ارائه نماید. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات زمین لرزه های حادث شده در محدوده استان لرزه زمین ساختی کپه داغ واقع در شمال شرق ایران در بازه زمانی ژانویه 2006 الی ژوئیه 2017، پارامترهای مربوط به لرزه خیزی به همراه دوره بازگشت زمین لرزه های با بزرگای 5.5 و 6 ، با استفاده از رابطه فراوانی- بزرگی گوتنبرگ-ریشتر برآورد گردیده اند. اگرچه نقشه های دوره بازگشتTL(M) زمین لرزه ها نمایانگر آن است که حداقل تا 70 سال آینده زمین لرزه ای با بزرگی 6 در منطقه مورد مطالعه بوقوع نخواهد پیوست ولی توانایی محدوده غرب و شمال غرب آن را در رویداد زمین لرزه ای با بزرگی 5.5 تا 15 سال آینده نشان می دهند.

کلمات کلیدی

, تنشگاه, دوره بازگشت, مقدار b, کپه داغ, بزرگی کاملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068715,
author = {ثابت بیرجندی, احسان and حسینی, سیدکیوان and صادقی, حسین},
title = {بررسی لرزه خیزی و دوره بازگشت زمینلرزه‌های شمال شرق ایران},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنشگاه، دوره بازگشت، مقدار b، کپه داغ، بزرگی کاملی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی لرزه خیزی و دوره بازگشت زمینلرزه‌های شمال شرق ایران
%A ثابت بیرجندی, احسان
%A حسینی, سیدکیوان
%A صادقی, حسین
%J هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2018

[Download]