هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2018-05-08

عنوان : ( تضعیف نوفه زمین غلت در حوزه زمان- فرکانس )

نویسندگان: علی جمشیدی , سیدکیوان حسینی , حسین صادقی , رضا خواجوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین مراحل در پردازش داده‌های لرزه‌ای حذف نوفه‌های تصادفی و همدوس می‌باشد که از این طریق تصویر لرزه‌ای مناسب تری حاصل خواهد شد. در روش تضعیف نوفه در حوزه¬ی زمان – فرکانس، حذف نوفه با استفاده از مقادیر آستانه و اعمال یک پنجره متحرک در مکان و زمان انجام می پذیرد. پس از برآورد طیفی ردلرزه‌های پنجره فوق، مقایسه بین دامنه‌ها با دامنه ای حاصل از اعمال معیاری خاص انجام گرفته در صورت بزرگتر بودن به مقدار مربوط به معیار مذکور کاهش می‌یابد. سپس طیف به حوزه زمان انتقال یافته و این روند برای تمامی فرکانسها در پنجره‌های انتخابی تکرار می‌شود. با استفاده از این روش دامنه‌ها محفوظ مانده و صرفا ردلرزه‌های آلوده به نوفه تحت تاثیر قرار می‌گیرند.در پایان عملکرد این روش با روش فیلتر f-k مقایسه می‌شود.

کلمات کلیدی

, زمان- فرکانس, فیلتر f-k , تضعیف نوفه, پردازش داده های لرزه ای, زمین غلت, نوفه تصادفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068717,
author = {جمشیدی, علی and حسینی, سیدکیوان and صادقی, حسین and خواجوی, رضا},
title = {تضعیف نوفه زمین غلت در حوزه زمان- فرکانس},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زمان- فرکانس،فیلتر f-k ،تضعیف نوفه، پردازش داده های لرزه ای،زمین غلت،نوفه تصادفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تضعیف نوفه زمین غلت در حوزه زمان- فرکانس
%A جمشیدی, علی
%A حسینی, سیدکیوان
%A صادقی, حسین
%A خواجوی, رضا
%J هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2018

[Download]