پنجمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار , 2018-05-10

عنوان : ( بررسی قابلیت تولید ریحان سبز با تیمار نور تکمیلی و بستر کشت در منزل توسط دیوارهای سبز )

نویسندگان: فاطمه کاظمی , لادن آژدانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به گسترش شهرنشینی و از بین رفتن طیف وسیعی از فضای سبز موجود در شهرها، وجود گیاهان در منازل برای رفع نیازهای روحی روانی و تماس مردم با طبیعت یکی از ضروریات اصلی مردم در عصر حاضر می¬باشد. علاوه بر این، اگر این گیاهان داخل منزل بتوانند نیاز مصرفی روزانه هر خانواده از برخی سبزیجات را برطرف کنند، کمک شایانی به خانواده از نظر اقتصادی و نیز از دیدگاه دسترسی به سبزی تازه می¬کنند. کشت چنین گونه هایی بر روی دیواره¬های سبز، می¬تواند علاوه بر مزایای مطرح شده فوق در حداقل فضا آن هم به صورت عمودی این نیاز را تامین نماید. لذا با توجه به فواید مطرح شده، تحقیق حاضر با بررسی قابلیت تولید ریحان سبز خوراکی بر روی دیوراه¬های سبز داخل منازل با سه نوع بستر کشت (خاک، ورمی کمپوست و ترکیب کوکوپیت و پرلیت) و همچنین سه بلوک نوری (آّبی، سبز و سفید) اجرا گردید. آزمایش در قالب کرت¬های خرد شده بر پایه بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاههای دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد پایه‎ریزی گردید. نتایج نشان داد که بستر ورمی¬کمپوست به تنهایی نمی¬تواند منجر به رشد بهینه ریحان شود، اما بسترهای دیگر محیط مناسبی برای رشد بودند. به طوری که بیشترین تعداد برگ که مهم ترین جز مصرفی در ریحان است، از بستر متداول خاکی حاصل شد. همچنین وجود نور تکمیلی لامپ¬های LED توانست اثر مثبتی بر روی تعداد برگ داشته باشد.

کلمات کلیدی

, لامپ¬های LED, بستر کاشت, کوکوپیت و پرلیت, دیوار عمودی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068720,
author = {کاظمی, فاطمه and آژدانیان, لادن},
title = {بررسی قابلیت تولید ریحان سبز با تیمار نور تکمیلی و بستر کشت در منزل توسط دیوارهای سبز},
booktitle = {پنجمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار},
year = {2018},
location = {همدان, ايران},
keywords = {لامپ¬های LED، بستر کاشت، کوکوپیت و پرلیت، دیوار عمودی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قابلیت تولید ریحان سبز با تیمار نور تکمیلی و بستر کشت در منزل توسط دیوارهای سبز
%A کاظمی, فاطمه
%A آژدانیان, لادن
%J پنجمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
%D 2018

[Download]