چهارمین کنگره بینالمللی فنآوری، ارتباطات و دانش-2018 , 2018-01-24

عنوان : ( امنیت SMS با الگوریتمهای منحنی بیضوی و رمزنگاری آشوب )

نویسندگان: عباس مونس فرج ثجیل , سیدامین حسینی سنو , آلاء اکرامی فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از تحولات مهم فنآوری ارتباطی سرویس پیام کوتاه - (SMS) است که به عنوان بخشی از سیستم ارتباطی جهانی مطرح است. بسیاری از SMSC یک کپی از پیامهای کوتاه را با هدف حسابرسی و حل اختلاف نگهداری میکنند . این پیامها بدون رمز در SMSC ذخیره میشوند در نتیجه محتویات پیام برای سیستم اپراتور شبکه و پرسنل قابل مشاهده است. در این مقاله، طرحهای امنیتی مورد استفاده برای امنیت SMS در دستگاههای تلفن همراه پیشرفته بررسی شده است . زمان رمزگذاری و رمزگشایی با اندازه طول کلید در الگوریتم امنیتی، افزایش مییابد . بنابراین، با توجه به توان محاسباتی کم دستگاههای تلفن همراه و توان عملیاتى SMS ، الگوریتمهایی با اندازه کلید بزرگ، مانند DES ، AES و RSA ، برای رمزگذاری و رمزگشایی مناسب نیستند. الگوریتم منحنی بیضوی امنیتی بالا با کلید کوچکتر در دستگاههایی با منابع محدود فراهم میکند و رمزنگاری تئوری آشوب الگوریتمی ساده، سریع و ایمن برای رمزگذاری دادههاست. در نتیجه برای داشتن امنیت بالا ترکیب این دو الگوریتم منحنی بیضوی و الگوریتم رمزنگاری آشوب پیشنهاد شده است

کلمات کلیدی

, امنیت, رمزگذاری, الگوریتم منحنی بیضوی, تئوری آشوب, توان عملیاتى.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068729,
author = {ثجیل, عباس مونس فرج and حسینی سنو, سیدامین and اکرامی فرد, آلاء},
title = {امنیت SMS با الگوریتمهای منحنی بیضوی و رمزنگاری آشوب},
booktitle = {چهارمین کنگره بینالمللی فنآوری، ارتباطات و دانش-2018},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {امنیت، رمزگذاری، الگوریتم منحنی بیضوی، تئوری آشوب، توان عملیاتى.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امنیت SMS با الگوریتمهای منحنی بیضوی و رمزنگاری آشوب
%A ثجیل, عباس مونس فرج
%A حسینی سنو, سیدامین
%A اکرامی فرد, آلاء
%J چهارمین کنگره بینالمللی فنآوری، ارتباطات و دانش-2018
%D 2018

[Download]