دومین کنفرانی ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09

عنوان : ( تحلیلی بر تحقیقات خشکسالی در ایران )

نویسندگان: رضا دوستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی و تعیین دستاورد مطالعات خشکسالی در ایران است. بنابراین 403 مقاله علمی- پژوهشی از مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی بررسی شد. تعداد 391 مقاله دارای هدف و نتیجه قابل استناد بوده، که بر اساس یافته تحقیق، در 5 بخش مجزا می شوند. عمده تحقیقات(78 درصد)، خشکسالی در نواحی مختلف ایران را ارزیابی کرده اند. یافته ها نشان داد، ایران دوره های خشکسالی را در چند دهه اخیر با شدت های مختلف تجربه کرده است. این پدیده در ارتباط با برآورد سناریوهای تغییر اقلیم چه خوش بینانه و چه بد بینانه در آینده نیز با شدت های مختلف ادامه خواهد داشت. طبیعتاً پیامد خشکسالی های گذشته، به شکل آرام و خزشی، موجب بحران کاهش شدید منابع آبی، خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها، شور شدن منابع آب زیر زمینی، خالی شدن روستاها و آسیب های اقتصادی-اجتماعی و غیره در ایران گردید.کاهش تحقیقات خشکسالی در سالهای اخیر، حاکی از کفایت ارزیابی صرف خشکسالی دارد، چرا که نتیجه نهایی مشخص است(اکوسیستم تشنه و مریض ایران). بنابراین محیط طبیعی ایران نیاز به راه حل عملی، تولید تکنولوژی(دارو)، توجه به دانش بومی برای کاهش آسیب های محیطی دارد، که این امر بجز با جمع متخصصان حوزه های مختلف و پژوهش های گروهی مرتبط با بحران های محیطی، وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, تحقیقات خشکسالی, ارزیابی, ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068749,
author = {دوستان, رضا},
title = {تحلیلی بر تحقیقات خشکسالی در ایران},
booktitle = {دومین کنفرانی ملی آب و هواشناسی ایران},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تحقیقات خشکسالی- ارزیابی- ایران.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیلی بر تحقیقات خشکسالی در ایران
%A دوستان, رضا
%J دومین کنفرانی ملی آب و هواشناسی ایران
%D 2018

[Download]