مدیریت اطلاعات, دوره (3), شماره (7), سال (2018-6) , صفحات (1-30)

عنوان : ( ارایه الگوی هوش کسب و کار آموزشی دانشگاه با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری. مورد مطلعه دانشگاه فردوسی )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده , آلاء اکرامی فرد , محمود رنجبر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارایه الگوی هوش کسب و کار آموزشی دانشگاه با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری- مورد مطلعه دانشگاه فردوسی

کلمات کلیدی

, هوش کسب‌وکار, آموزش عالی, سامانه آموزشی دانشگاه, مدل سلسله مراتبی, مدل ساختاری تفسیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068753,
author = {ملک زاده, غلامرضا and اکرامی فرد, آلاء and رنجبر, محمود},
title = {ارایه الگوی هوش کسب و کار آموزشی دانشگاه با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری. مورد مطلعه دانشگاه فردوسی},
journal = {مدیریت اطلاعات},
year = {2018},
volume = {3},
number = {7},
month = {June},
issn = {1735-8418},
pages = {1--30},
numpages = {29},
keywords = {هوش کسب‌وکار، آموزش عالی، سامانه آموزشی دانشگاه، مدل سلسله مراتبی، مدل ساختاری تفسیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارایه الگوی هوش کسب و کار آموزشی دانشگاه با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری. مورد مطلعه دانشگاه فردوسی
%A ملک زاده, غلامرضا
%A اکرامی فرد, آلاء
%A رنجبر, محمود
%J مدیریت اطلاعات
%@ 1735-8418
%D 2018

[Download]