هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2018-05-08

عنوان : ( مدیریت مشارکتی-تطبیقی: رویکردی نوین در مدیریت پایدار مراتع )

نویسندگان: معصومه میرزایی , مهدی کلاهی , محمد فرزام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیچیدگی اکوسیستمهای طبیعی نظیر مراتع باعث شده است که راهکارهای متفاوتی جهت بررسی به منظور مدیریت اصولی و پایدار در آن پیشنهاد شود. در این راستا مدیریت مشارکتی- تطبیقی به عنوان بهترین راه‌حل برای مدیریت منابع طبیعی در مواجهه با پیچیدگی‏ها، عدم اطمینان‏ها، تغییرها و تضاد‌ها مطرح می‌شود. هدف از این مقاله، شناسایی مدیریت مشارکتی - تطبیقی و بررسی اهمیت آن در مدیریت منابع طبیعی با تاکید خاص بر مدیریت مراتع است. روش این مقاله مطالعه اسنادی، انتقادی و مروری است. این پژوهش ضمن ارایه مدل مفهومی مدیریت مشارکتی – تطبیقی، بیان می‏دارد که مشارکت گسترده گروداران به ویژه بهره‏وران، مهمترین عامل تعیین کننده موفقیت، و نداشتن دانش کافی در مورد نحوی مدیریت پویایی‏های انسان مهمترین عامل محدود کننده مدیریت مشارکتی- تطبیقی مراتع است.

کلمات کلیدی

, سیستم‌های اجتماعی, اکولوژیکی؛ پویایی‏های اکوسیستم؛ مدیریت جامع‏نگر؛ مشارکت گروداران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068758,
author = {میرزایی, معصومه and کلاهی, مهدی and فرزام, محمد},
title = {مدیریت مشارکتی-تطبیقی: رویکردی نوین در مدیریت پایدار مراتع},
booktitle = {هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {سیستم‌های اجتماعی-اکولوژیکی؛ پویایی‏های اکوسیستم؛ مدیریت جامع‏نگر؛ مشارکت گروداران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت مشارکتی-تطبیقی: رویکردی نوین در مدیریت پایدار مراتع
%A میرزایی, معصومه
%A کلاهی, مهدی
%A فرزام, محمد
%J هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران
%D 2018

[Download]