بیست و دومین همایش ملی حکیم ملاصدرا , 2018-05-16

عنوان : ( پرستش خداوند هدف آفرینش انسان )

نویسندگان: سیدحسین سیدموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آیا انسان می¬تواند پرستنده نباشد؟ پرستش انسان یک ضرورت انکار ناپذیر، و یکی از سوالات اساسی او نسبت به موجودات دیگر است. اینکه چرا این گرایش در او قرار داده شده است و او را از ابتدای آفرینش مجبور نموده تا برای همیشه پرستنده¬ای داشته باشد. از جمله مهم¬ترین مسائلی است که ذهن انسان را درگیر خود کرده است. چرائی پرستش و انجام امور عبادی یکی از پرستش¬های مهم امروز انسان به ویژه جوانان است. این سوال زمانی بیشتر خودنمایی می¬کند که از بی¬نیازی حق تعالی سخن به عمل می¬آید. خداوندی که هیچ نیازی به عبادت بشر ندارد چرا انسان¬ها را ملزم به انجام عباداتی همچون نماز و روزه و حج و خمس و زکات و ... کرده است؟ برای انسانی که در پی کسب سود و فرار از زیان است، در انجام این اعمال چه فایده¬ای نهفته است؟ آیا این امور بیهود نیست؟ در قرآن یکی از اهداف خلقت عبادت و پرستش عنوان شده است(ذاریات: 56). چگونه انسان می¬تواند از طریق پرستش به هدف خلقت برسد؟ آن هدف چیست که خداوند آن را از طریق عبودیت تحقق می¬بخشد؟ انسان با پرستش آرامش می¬گیرد، راز و نیاز می¬کند، نیازمندی¬هایش را مطرح می¬کند و از معبود خویش رفع همه نیازهایش را می¬طلبد. این پرستش او را به پرستنده میرساند و او را در شبیه¬سازی خویش نسبت به وی کمک می¬کند. روشن است که در ضمیر ناخودآگاه انسان قدرتمند شدن و بی¬نیازی از دیگران امری ستوده است که انسان را وادار به پرستش می¬نماید. به نظر می¬رسد راز این پرستش همانندی و کسب شباهت با معبود است. همچنانکه حکیمان در گردش افلاک بر محور جهان تشبه به خدا و یا موجودات مجرد را مطرح کرده¬اند. توانمند شدن انسان از طریق خداگونه شدن اتفاق می افتد. معنا و مفهوم خداگونه شدن و چگونگی تحقق آن که تخلق به اخلاق الهی در این مقاله روشن می¬شود. بر همین اساس برخی از حکما هدف فلسفه را تشبه به خداوند مطرح کرده¬اند. در این مقاله در پی آنیم تا علت این تفسیر حکما را جویا شویم. علاوه براین در متون دینی به تعابیری برخورد می¬کنیم که با پرستش انسان می¬تواند زنده¬ای باشد که هرگز نمی¬میرد، بی-نیازی باشد که هرگز نیازمند نمی¬شود و توانمندی باشد که با اراده خویش آنچه در خارج خواهان آن است، آن را بدست آورد. بنابراین با عبادت و نیایش به درگاه حق تعالی انسان به معبود خویش مشابهت پیدا می¬کند، به طوری که در حد توان و تلاش خود و با کسب صفات الهی خود را به حق نزدیک می¬گرداند.

کلمات کلیدی

, فطرت, پرستش, شباهت به خدا پیدا کردن, قرب الهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068766,
author = {سیدموسوی, سیدحسین},
title = {پرستش خداوند هدف آفرینش انسان},
booktitle = {بیست و دومین همایش ملی حکیم ملاصدرا},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فطرت، پرستش، شباهت به خدا پیدا کردن، قرب الهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پرستش خداوند هدف آفرینش انسان
%A سیدموسوی, سیدحسین
%J بیست و دومین همایش ملی حکیم ملاصدرا
%D 2018

[Download]