سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری , 2017-10-19

عنوان : ( امکان سنجی استحصال تیتانیوم از گل قرمز جاجرم با روش اسیدشویی و جدایش ثقلی )

نویسندگان: مینا ارژنگی , مرتضی رزم آرا فرزقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور تعیین عناصر دارای پتانسیل استحصال از باطله کارخانه آلومینای جاجرم، چندین نمونه گل قرمز از سدباطله کارخانه برداشت شد. نتایج آنالیز XRF نشاندهنده وجود % 77 / 4 اکسید تیتانیوم در نمونه بود که نشان می دهد گل قرمز کارخانه آلومینای جاجرم پتانسیل بالایی جهت بازیابی اکسید تیتانیوم دارد. برای افزایش دادن درصد TiO2 در نمونه و کاهش عناصر اضافی، دو آزمایش طراحی و اجرا شد. در آزمایش اول پس از حذف رس و کلسیت برای کاهش ترکیبات آهن و آلومینیم عمل لیچینگ اسیدی صورت گرفت، در نهایت بخش زیادی از سیلیس در اثر جدایش ثقلی حذف شد و و میزان TiO2 به % 55 / 26 در نمونه RM1 رسید. در آزمایش دوم )نمونه RM2 ( مراحل مشابه آزمایش اول انجام شد، تنها در این آزمایش، قبل از حذف رس از الک 200 مش استفاده شد. این عمل باعث جدایش ذرات درشت تر از رس از جمله کوارتز موجود درنمونه، گردید. و کاهش بیشتری در میزان سیلیس نهایی نمونه مشاهده شد. درنهایت میزان TiO2 در این روش به % 59 / 33 رسید. نتایج این دو آزمایش مشخص کرد که استفاده از روشهای تلفیقی جدایش فیزیکی و اسیدشویی جزء بهترین روشهای استحصال اکسیدتیتانیوم از گل قرمز است که علاوه بر پایین بودن هزینه، میزان مواد شیمیایی زیان آور کمتری وارد محیط میکند. همچنین مقایسه دو روش انجام شده در این تحقیق نشان دهنده بازده بالای روش دوم نسبت به روش اول بوده و به عنوان روش بهینه معرفی می شود

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: گل قرمزجاجرم, استحصال عناصر با ارزش, اکسید تیتانیوم, اسیدشویی, جدایش ثقلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068769,
author = {ارژنگی, مینا and رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {امکان سنجی استحصال تیتانیوم از گل قرمز جاجرم با روش اسیدشویی و جدایش ثقلی},
booktitle = {سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: گل قرمزجاجرم، استحصال عناصر با ارزش، اکسید تیتانیوم، اسیدشویی، جدایش ثقلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امکان سنجی استحصال تیتانیوم از گل قرمز جاجرم با روش اسیدشویی و جدایش ثقلی
%A ارژنگی, مینا
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
%D 2017

[Download]