نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25

عنوان : ( تاثیر محلولپاشی ترکیبات سالم بر ترکیدگی و ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم انار )

نویسندگان: سیده فاطمه متولیان , بهرام عابدی , علی تهرانی فر , محمود شور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این مطالعه با هدف بررسی اثر محلولپاشی تیمارهای ارگانیک بر روی دو رقم شیرین پوست سفید و شیرین پوست قرمز در شهرستان مهدیشهر استان سمنان صورت گرفت. فاکتورهای مورد مطالعه در این تحقیق شامل کائولن با غلظت 5% ، کلسیم کلرید (3/0%)، محلول ساکارز (5/0%)، محلول ژل آلوئه ورا(25%) و شاهد(محلولپاشی با آب مقطر) بود. تیمار های محلولپاشی بر درصد ترکیدگی، وزن 100 دانه،نسبت ارتفاع به قطر میوه و مواد جامد محلول اثر معنی داری را نشان دادند. بیشترین وزن 100 دانه در تیمار کائولن و در رقم پوست قرمز مشاهده شد. تیمار کلرید کلسیم توانست رنگ رقم پوست قرمز را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه: رقم پوست قرمز, رقم پوست سفید, ارگانیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068771,
author = {متولیان, سیده فاطمه and عابدی, بهرام and تهرانی فر, علی and شور, محمود},
title = {تاثیر محلولپاشی ترکیبات سالم بر ترکیدگی و ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم انار},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {کلیدواژه: رقم پوست قرمز، رقم پوست سفید، ارگانیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر محلولپاشی ترکیبات سالم بر ترکیدگی و ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم انار
%A متولیان, سیده فاطمه
%A عابدی, بهرام
%A تهرانی فر, علی
%A شور, محمود
%J نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2016

[Download]