برنامه‌ ریزی و بودجه, دوره (11), شماره (5), سال (2007-2) , صفحات (51-76)

عنوان : ( بررسی وضعیت بخش حمل و نقل استان مازندران و مقایسه آن با ویژگی‌های بخش حمل و نقل دیگر استان‌های کشور )

نویسندگان: نورالدین شریفی , بهرام صادق پور گیلده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت ویژگی‌های حمل و نقل استان‌ها می‌تواند به برنامه‌ریزی اقتصادی مناطق کمک کند. این مقاله با استفاده از تحلیل داده‌ها و شاخص ضریب مکانی2 اقدام به تبیین وضعیت بخش‌های اقتصادی استان برای شناسایی ویژگی‌های حمل و نقل مورد نیاز آن کرده است. بررسی وضعیت بخش حمل و نقل استان و مقایسه ویژگی‌های آن با دیگر استان‌های کشور از دیگر اهداف این مقاله است. نتایج تحقیق که براساس حساب تولید استان‌های کشور در سال 1379 به دست‌آمده، حاکی از آن است که این استان در زمینه حمل مسافر از رفت و آمد مداوم مسافر برخوردار است. در زمینه بار نیز به دلیل کشاورزی بودن منطقه و عدم توسعه کارخانجات صنعتی در آن، استان به صادرکننده کالاهای کشاورزی و واردکننده کالاهای صنعتی تبدیل شده که در نتیجه حمل و نقل متناسب با آن مورد نیاز است. همچنین حمل و نقل جاده‌ای و به خصوص ریلی استان در مقایسه با کشور از مزیت نسبی برخوردار است اما به دلایلی چون پراکندگی جمعیت، مسائل جغرافیایی و فقدان زیرساخت‌های لازم، عمده جابه‌جایی‌های بار و مسافر استان به صورت جاده‌ای انجام می‌شود و سهم حمل و نقل ریلی در این استان بسیار اندک است.

کلمات کلیدی

, حمل و نقل, برنامه‌ریزی اقتصادی, شاخص ضریب مکانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068843,
author = {نورالدین شریفی and صادق پور گیلده, بهرام},
title = {بررسی وضعیت بخش حمل و نقل استان مازندران و مقایسه آن با ویژگی‌های بخش حمل و نقل دیگر استان‌های کشور},
journal = {برنامه‌ ریزی و بودجه},
year = {2007},
volume = {11},
number = {5},
month = {February},
issn = {2251-9092},
pages = {51--76},
numpages = {25},
keywords = {حمل و نقل، برنامه‌ریزی اقتصادی، شاخص ضریب مکانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت بخش حمل و نقل استان مازندران و مقایسه آن با ویژگی‌های بخش حمل و نقل دیگر استان‌های کشور
%A نورالدین شریفی
%A صادق پور گیلده, بهرام
%J برنامه‌ ریزی و بودجه
%@ 2251-9092
%D 2007

[Download]