مجموعه مقالات همای دیپلماسی آب و فرصت¬های هیدروپلیتیک غرب آسیا , 2017-12-21

عنوان : ( نگرشی واقع‌گرایانه به هیدروپلیتیک جنوب غرب آسیا )

نویسندگان: آرش قربانی سپهر , محسن جان پرور , محمدرضا میرشکاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به گفته بسیاری از متخصصین ژئوپلیتیک، جنگ آینده بین کشورها، جنگ بر سر دستیابی به منابع آبی است. کمبود آب شیرین در منطقه جنوب غرب آسیا، ضرورت آن را برای دولتمداران به وجود آورده که سیاست‌های گذشته خود را بازبینی و نگرشی واقع‌گرایانه‌تری به این مسئله داشته باشند. از این رو دیپلماسی آب می‌تواند زمینه‌ بسیاری از همکاری‌ها را بین سران کشورها به خصوص در جنوب غرب آسیا فراهم نماید و از نظر سیاسی بین کشورها یک وضعیت پایداری را به وجود آورد. بر این مبنا، کشور‌های این منطقه با استفاده از دیپلماسی آب می‌توانند ارتباط خود را با یکدیگر تقویت نمایند و از نزاع، تنش و چالش‌های امروز و آینده خود در این منطقه جلوگیری کنند و زمینه امنیت آبی را برای یکدیگر در این منطقه فراهم نمایند. این مقاله با رویکرد و روش توصیفی- تحلیلی کوششی است به منظور ارائه واقع‌گرایانه‌ترین راه‌حل در جهت تطبیق کشورهای جنوب غرب آسیا با شرایط جدید هیدروپلیتیکی است.

کلمات کلیدی

, هیدروپلیتیک, نزاع, دیپلماسی آب, رودخانه های مرزی, جنوب غرب آسیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068848,
author = {آرش قربانی سپهر and جان پرور, محسن and میرشکاری, محمدرضا},
title = {نگرشی واقع‌گرایانه به هیدروپلیتیک جنوب غرب آسیا},
booktitle = {مجموعه مقالات همای دیپلماسی آب و فرصت¬های هیدروپلیتیک غرب آسیا},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هیدروپلیتیک، نزاع، دیپلماسی آب، رودخانه های مرزی، جنوب غرب آسیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرشی واقع‌گرایانه به هیدروپلیتیک جنوب غرب آسیا
%A آرش قربانی سپهر
%A جان پرور, محسن
%A میرشکاری, محمدرضا
%J مجموعه مقالات همای دیپلماسی آب و فرصت¬های هیدروپلیتیک غرب آسیا
%D 2017

[Download]