دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09

عنوان : ( بررسی نقش تاوه قطبی پوشن سپهری جابه جا شده بر بارش ایران (مطالعه موردی دسامبر 2005) )

نویسندگان: محمد حسن زاده , عباس مفیدی , رضا دوستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، شناسایی نحوه تأثیر تاوه قطبی پوشن سپهری جابجاشده بر بارش منطقه خاورمیانه و ایران است. در پوشن سپهر، آمیخته شدن هوای گرم عرض های پایین که به سمت قطب حرکت می کند با هوای سرد قطبی و تداوم این آمیختگی، ضمن آن که سبب تشکیل و تقویت مرکز پرارتفاع در پوشن سپهر می گردد، در عین حال، از شدت تاوه قطبی نیز می کاهد و منجر به جابجایی تاوه از مکان اصلی استقرار آن در عرض های بالا می گردد. در چنین شرایطی، ناهنجاری های منشا گرفته از تاوه به وردسپهر میانی نفوذ پیدا نموده و می تواند در شکل گیری و یا تقویت سامانه های بارشی نقشی بسزا ایفاء نماید. بر این اساس، در تحقیق حاضر، از داده های تاوایی پتانسیل، ارتفاع ژئوپتانسیل، مولفه مداری و نصف النهاری باد و دما با تفکیک افقی 5/2 درجه، دریافت شده از مرکز پیش بینی های میان مدت اروپا (ECMWF) برای ماه دسامبر 2005 و داده های بارش chirps با تفکیک افقی 05/0 درجه استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که در حدفاصل 6 الی 7 روز پس از اوج جابجایی جنوب سوی تاوه قطبی پوشن سپهری در قطاع اروپا، ناهنجاری های ناشی از آن به عرض های جنب حاره ای و منطقه مدیترانه نفوذ نموده و در ادامه سبب شکل گیری و توسعه سامانه های همدیدی بارش زا بر روی این منطقه و خاورمیانه می گردد. در پی جابجایی جنوب سوی تاوه، در روز 23 دسامبر بارش قابل ملاحظه ای در غرب و شمال غرب ایران بوقوع پیوسته است.

کلمات کلیدی

, بارش, پوشن سپهر, تاوه قطبی جابجاشده, CHIRPS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068871,
author = {حسن زاده, محمد and مفیدی, عباس and دوستان, رضا},
title = {بررسی نقش تاوه قطبی پوشن سپهری جابه جا شده بر بارش ایران (مطالعه موردی دسامبر 2005)},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بارش، پوشن سپهر، تاوه قطبی جابجاشده، CHIRPS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش تاوه قطبی پوشن سپهری جابه جا شده بر بارش ایران (مطالعه موردی دسامبر 2005)
%A حسن زاده, محمد
%A مفیدی, عباس
%A دوستان, رضا
%J دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
%D 2018

[Download]