مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (47), شماره (3), سال (2017-11) , صفحات (187-196)

عنوان : ( برآورد کاهش انتشارآلاینده‌ها در عملکرد یک سیستم CCHP نسبت به سیستم معمولی برای مطالعه موردی (هتل) دارای آب شیرین کن )

نویسندگان: محمدمصطفی غفوریان , حمید نیازمند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر به مدل­سازی و بهینه­سازی سیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت(CCHP) در ترکیب با آب شیرین کن اسمز معکوس(W)، برای یک هتل پرداخته شده است. در گام اول استراتژی عملکرد دو چیدمان مختلف برای سیستمCCHP و آب شیرین کن اسمز معکوس(W) به منظور تامین بارهای مورد نیاز ساختمان ارایه می­شود و عملکرد این دو سیستم نسبت به سیستم­های سنتی موجود توسط الگوریتم ژنتیک بهینه می شود. در فرآیند بهینه­سازی از تابعی چند معیاره (انرژی، اقتصادی و زیست­محیطی) تحت عنوان درصد سود سالیانه نسبی(PRAB) و موتور­گازسوز (با قابلیت عملکرد در بار جزیی) به عنوان محرک اولیه، استفاده شده است. سپس رویکرد زیست­محیطی این دو سیستم نسبت به سیستم­های متداول مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می­دهد، که در هر دو چیدمان، انتشار هر سه آلاینده CO2 CO , و NOx در محدوده­ی گسترده­ای از ظرفیت­های نامی موتورگازسوز، کاهش می­یابد. این درحالی است که در سیستم CCHPW ( چیدمان اول) با انتخاب موتورگازسوزی با ظرفیت 3250 کیلووات، عملکرد بهتری از نظر اقتصادی و زیست­محیطی مشاهده می­شود به طوری که علاوه بر داشتن بیشترین سود سالیانه با مقدار 106×21/5 دلار بر سال، تولید آلاینده­های CO2 , CO و NOx را به ترتیب61%، 79% و 86% کاهش می­دهد.

کلمات کلیدی

سیستم تولید همزمان برق حرارت و برودت(CCHP)؛ سیستم آب شیرین کن اسمز معکوس(W)؛ سیستم متداول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068884,
author = {غفوریان, محمدمصطفی and نیازمند, حمید},
title = {برآورد کاهش انتشارآلاینده‌ها در عملکرد یک سیستم CCHP نسبت به سیستم معمولی برای مطالعه موردی (هتل) دارای آب شیرین کن},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2017},
volume = {47},
number = {3},
month = {November},
issn = {2228-5148},
pages = {187--196},
numpages = {9},
keywords = {سیستم تولید همزمان برق حرارت و برودت(CCHP)؛ سیستم آب شیرین کن اسمز معکوس(W)؛ سیستم متداول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد کاهش انتشارآلاینده‌ها در عملکرد یک سیستم CCHP نسبت به سیستم معمولی برای مطالعه موردی (هتل) دارای آب شیرین کن
%A غفوریان, محمدمصطفی
%A نیازمند, حمید
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2017

[Download]