نقد ادبی, دوره (10), شماره (40), سال (2018-3) , صفحات (81-100)

عنوان : ( بررسی ارتباط گفتمان قدرت با شخصیت نافرمان در فراداستان فارسی )

نویسندگان: نرجس السادات سنگی , محمدجواد مهدوی , سمیرا بامشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلق شخصیت نافرمان، خصیصه¬ای است که در اکثر فراداستان¬های ایرانی به‌وضوح دیده می¬شود و می¬توان گفت جزو ویژگی¬های غالب فراداستان فارسی است. در واقع فراداستان ویژگی¬های بسیار زیادی دارد اما در فراداستان فارسی تنها چند ویژگی غالب است که شخصیت نافرمان یکی از آن ویژگی¬ها است. غلبه این ویژگی در فراداستان فارسی با توجه به پراکندگی ویژگی¬های فراداستان در آثار خارجی در ارتباط با گفتمان و نوع ساختار قدرت در جامعۀ ایران قابل بررسی است. به طور کلی می¬توان گفت در ایران، حوالی سال¬های پیش از انقلاب 57 چند گروه و اندیشه سیاسی وجود داشت، اما پس از انقلاب و بعد از غیریت¬سازی برای هویت¬یابی، فضای استعاری گفتمان انقلاب اسلامی به‌‏تدریج محدود شد و از میان گروه¬های سیاسی مختلف فقط گفتمان بنیاد¬گرای ‏اسلامی، هژمونیک شد. این گفتمان دال¬هایی چون قداست سنت¬ها، مالکیت، خانواده و نگرش¬های پدرسالارانه دارد. تاثیر این وضعیت در فراداستان فارسی دیده می¬شود که ما با استفاده از آرای بوردیو به بررسی آن خواهیم پرداخت. با نظر به آرای بوردیو می¬توان وضعیت سیاسی کشور را موقعیت در نظر گرفت و شخصیت نافرمان را کنش. طی بررسی موقعیت، ما به ویژگی¬هایی از کنش رسیدیم که بوردیو آن را منش می¬نامد و بر این باور است که منش¬ها با موقعیت¬ها ارتباط دارند. ما در این مقاله به چند منش رسیدیم که با موقعیت در ارتباطند. این منش‌ها عبارتند از: تأکید بر فردگرایی و اعلام حضور، طلبِ داشتن صدا و اعتراض به راوی به‌عنوان یک قدرت تام‏.

کلمات کلیدی

, فراداستان فارسی, شخصیت نافرمان, بوردیو, موقعیت, کنش, منش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068905,
author = {سنگی, نرجس السادات and مهدوی, محمدجواد and بامشکی, سمیرا},
title = {بررسی ارتباط گفتمان قدرت با شخصیت نافرمان در فراداستان فارسی},
journal = {نقد ادبی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {40},
month = {March},
issn = {2008-0360},
pages = {81--100},
numpages = {19},
keywords = {فراداستان فارسی، شخصیت نافرمان، بوردیو، موقعیت، کنش، منش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط گفتمان قدرت با شخصیت نافرمان در فراداستان فارسی
%A سنگی, نرجس السادات
%A مهدوی, محمدجواد
%A بامشکی, سمیرا
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2018

[Download]