سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی , 2017-10-11

عنوان : ( بررسی فرآیند آلومینو کربوترمی اکسیدهای مس و روی به منظور تولید کامپوزیت برنج -آلومینا )

نویسندگان: حسن ماروسی , جلیل وحدتی خاکی , مصطفی میرجلیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کامپوزیت های زمینه فلزی مدت های مدیدی وجود داشتند، اما به عنوان مواد مهندسی قابل پذیرش، تنها از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه قرار گرفتند. کامپوزیت برنج - آلومینا شامل ویژگی های هر دو فاز برنج و آلومینا می باشد. بدین معنی که هدایت الکتریکی و حرارتی بالا را از فاز برنج و استحکام زیاد و پایداری شیمیایی و حرارتی بالا را از فاز آلومینا می گیرند. دراین پژوهش بررسی فرآیند آلومینوکربوترمی اکسیدهای مس و روی به منظور تولید کامپوزیت برنج - آلومینا به روش سنتز احتراقی خود پیش‌رونده دمابالا (SHS) با استفاده از مخلوط پودری CuO-ZnO-Al-C مورداستفاده قرارگرفته است. در این روش ابتدا مخلوطی از پودرهای اکسید مس (CuO)، اکسید روی (ZnO)، آلومینیوم و کربن به میزان مشخص باهم مخلوط شده و سپس تحت فشار مشخصی پرس می شوند. در نهایت با ایجاد یک حرارت لحظه ای در قسمتی از نمونه، واکنش سنتز احتراقی شروع شده و با خارج شدن گازهای تولیدی حین انجام واکنش، کامپوزیت برنج - آلومینا تولید می گردد. پس از آن نمونه ها به منظور تشکیل ساختار برنج آلفا تحت عملیات حرارتی آنیلینگ قرار گرفتند. به‌منظور بررسی مشخصه های نمونه تولیدی، آزمون های ICP، XRD، SEM و EDX بر روی آن ها انجام شد. نتایج نشان داد که محصول تولیدشده شامل یک کامپوزیت زمینه فلزی به‌صورت برنج تک فاز آلفا و ذرات تقویت‌کننده آلومینا که درون زمینه فلزی به‌صورت همگن توزیع شده‌اند، می باشد.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت, برنج تک فاز آلفا, سنتز احتراقی, عملیات حرارتی, آلومینوکربوترمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068910,
author = {ماروسی, حسن and وحدتی خاکی, جلیل and میرجلیلی, مصطفی},
title = {بررسی فرآیند آلومینو کربوترمی اکسیدهای مس و روی به منظور تولید کامپوزیت برنج -آلومینا},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی},
year = {2017},
location = {اسفراین, ايران},
keywords = {کامپوزیت، برنج تک فاز آلفا، سنتز احتراقی، عملیات حرارتی، آلومینوکربوترمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فرآیند آلومینو کربوترمی اکسیدهای مس و روی به منظور تولید کامپوزیت برنج -آلومینا
%A ماروسی, حسن
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A میرجلیلی, مصطفی
%J سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
%D 2017

[Download]