وعده های آخرالزمانی از نگاه قرآن , 2018-05-10

عنوان : ( شش نکته مهم دربارۀ وعده های آخرالزمانی قرآن کریم )

نویسندگان: محمدرضا جواهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وعده های آخرالزمانی قرآن در ارتباط با اصل مهدویت است، چون آخرالزمان در حدیث اهلبیت )ع( عصر ظهور و قیام امام مهدی )عج( است . (مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص 66 ). ظهور پس از غیبت، یک وعدۀ تاریخی و سرنوشت ساز قطعی قرآنی است. در میان وعده های قرآنی، پس از قیامت کبری، بزرگ ترین وعده ها، همین وعده ظهور قائم آل محمد )ع( است. همه اجزاء و ستون های ساختمان این وعده پایان تاریخی و ارکان و عناصر آن در قرآن و حدیث بیان شده است. بنابراین درون این وعده بزرگ الهی وعده های دیگری نهفته است. قرآن مهم ترین و مطمئن ترین مرجع شناخت وعده های آخرالزمانی خداوند است، باید اجزاء این وعده قرآنی را شناخت و در آرزوی آن گام برداشت.

کلمات کلیدی

, قرآن , وعده ها, امام مهدی علیه السلام , حدیث.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068914,
author = {جواهری, محمدرضا},
title = {شش نکته مهم دربارۀ وعده های آخرالزمانی قرآن کریم},
booktitle = {وعده های آخرالزمانی از نگاه قرآن},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قرآن ، وعده ها، امام مهدی علیه السلام ، حدیث.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شش نکته مهم دربارۀ وعده های آخرالزمانی قرآن کریم
%A جواهری, محمدرضا
%J وعده های آخرالزمانی از نگاه قرآن
%D 2018

[Download]