نخستین همایش بین المللی و دواردهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی , 2018-05-09

عنوان : ( چالش ها و مشکلات تضمین کیفیت آموزش عالی با تأکید بر دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی دولتی در ایران )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , سیدمحمدجعفر جعفریان راد , زهره شاهسون ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی مسائل و چالش¬های تضمین کیفیت دانشگاه¬ها و مراکز آموزش عالی دولتی (دانشگاه¬های دولتی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه پیام نور) در سطح استان خراسان رضوی به همراه ارائه راهکارها و عوامل تسهیل بخش برای چالش¬های مذکور می¬باشد. گردآوری اطلاعات به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعه و بررسی منابع پشتیبان شامل :1- کاربرگ¬های تکمیل شده الف‏، ب و ج مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس شاخص¬های نظارت و ارزیابی آموزش عالی از 300 مورد بازدید توسط گروه¬های منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان رضوی در طی ده دوره بازدید سالیانه 2- مصوبات کارگروه¬های تخصصی شامل53 کارگروه تخصصی دانشگاه‏های دولتی و فرهنگیان‏، 84 کارگروه تخصصی واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور 3- مصوبات مربوط به 102جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان 4- گزارش¬های تحلیلی تهیه شده توسط دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان، صورت گرفته است. در نهایت با بررسی منابع فوق، چالش¬ها و مشکلات مهم مربوط به هر زیرنظام توسط کارشناسان مسؤول دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی استان که حداقل ده سال تجربه بازدید و نظارت و ارزیابی در سطح استان خراسان رضوی داشته¬اند‏، استنتاج و پس از تأیید نهایی توسط دبیرهیأت نظارت و ارزیابی ارائه گردید. نتایج درخصوص چالش¬ها و مشکلات دانشگاه¬های دولتی سطح استان خراسان رضوی شامل (نبود یک نظام جامع اطلاعات در سطح کشور، طولانی بودن فرایند اعلام و بازخورد مصوبات هیأت‌های استانی، چالش جذب عضو هیأت علمی و کاهش دانشجو در برخی رشته‌ها)، چالش¬های دانشگاه فرهنگیان (روشن و واضح نبودن ساختارسازمانی و روابط متقابل زیرمجموعه¬ها و مرکز در سطح استان و به-روز نبودن تجهیزات و امکانات، نداشتن سند راهبردی توسعه و برنامه‌های عملیاتی و کمبود تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت مطابق باضوابط وزارت عتف، عدم توجه جدی به انجام ارزشیابی ازعملکرد مدرسین) و در واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور (نبود یک سیستم جامع ارزشیابی، عدم تناسب برخی رشته¬ها با مأموریت دانشگاه پیام نور، کم بودن ساعات برگزاری کلاس برای برخی دروس و واگذاری برخی دروس مغایر با تخصص اعضای هیأت علمی) می¬باشد.

کلمات کلیدی

, چالش, نظارت و ارزیابی, کیفیت, آموزش عالی, دولتی, فرهنگیان, پیام نور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068982,
author = {جعفری ثانی, حسین and جعفریان راد, سیدمحمدجعفر and زهره شاهسون},
title = {چالش ها و مشکلات تضمین کیفیت آموزش عالی با تأکید بر دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی دولتی در ایران},
booktitle = {نخستین همایش بین المللی و دواردهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چالش، نظارت و ارزیابی، کیفیت، آموزش عالی، دولتی، فرهنگیان، پیام نور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چالش ها و مشکلات تضمین کیفیت آموزش عالی با تأکید بر دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی دولتی در ایران
%A جعفری ثانی, حسین
%A جعفریان راد, سیدمحمدجعفر
%A زهره شاهسون
%J نخستین همایش بین المللی و دواردهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی
%D 2018

[Download]