کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی , 2018-05-09

عنوان : ( تحلیل چالش های امنیتی حاشیه نشینی در کلانشهرها با تاکید بر شهر مشهد )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , مهدی بدخشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: حاشیه نشینی، پدیده ای جهانشمول است که امروزه بسیاری از شهرهای جهان با آن و چالش های متعدد ناشی از آن مواجه هستند. مناطق حاشیه نشین دارای ویژگی های خاصی از قبیل فضای کالبدی نامتجانس و نامنظم، بافت مسکونی آَشفته، جمعیت متراکم، کمبود امکانات خدماتی، نرخ بیکاری بالا، مشاغل کاذب، فقر و توسعه نیافتگی و پایین بودن سطح شاخص های اجتماعی، فرهنگی،بهداشتی،احساس محرومیت و تبعیض شدید و ... هستند. این ویژگی ها و شاخص های منفی، مناطق حاشیه را مستعد انواع چالش ها و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای در صدد پاسخ به این سوال است که حاشیه نشینی در کلانشهرها چه پیامدهای منفی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی به همراه دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به دلیل فضای کالبدی و اجتماعی نامناسب مناطق حاشیه، این مناطق هم برای خود منبع بسیاری از تهدیدات به شمار می روند و هم می توانند سایر مناطق شهری را دچار تهدید سازند. بدین ترتیب فقر اقتصادی، محرومیت اجتماعی و سطح پایین شاخص های فرهنگی و احساس محرومیت در بین ساکنین به خصوص نسل دوم حاشیه نشینان در مجموع منجر به بروز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی، بزهکاری و جرم در این مناطق می گردد. علاوه بر این، نارضایتی شدید حاشیه نشینان و احساس محرومیت و تبعیض شدید به خصوص در نسل دوم حاشیه نشینان، می تواند زمینه را برای بروز شورش های اجتماعی فراهم کند که از منظر سیاسی-امنیتی تهدید به شمار می رود.در نهایت، حاشیه نشینی آثار و پیامدهای نامطلوب زیست محیطی را نیز به همراه دارد.

کلمات کلیدی

, حاشیه نشینی, امنیت, تهدید, مشهد, کلانشهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068999,
author = {زرقانی, سیدهادی and بدخشان, مهدی},
title = {تحلیل چالش های امنیتی حاشیه نشینی در کلانشهرها با تاکید بر شهر مشهد},
booktitle = {کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حاشیه نشینی، امنیت، تهدید، مشهد،کلانشهر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل چالش های امنیتی حاشیه نشینی در کلانشهرها با تاکید بر شهر مشهد
%A زرقانی, سیدهادی
%A بدخشان, مهدی
%J کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی
%D 2018

[Download]