پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار )سال:1395( , 2016-07-14

عنوان : ( تسهیل جوانه زنی بذور 4 گونه زالزالک (Crataegus spp.) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی )

نویسندگان: معصومه همتی فر , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , حسن اکبری بیشه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زالزالک با نام علمیCrataegus spp. از تیره Rosaceae می¬باشد. با توجه به جایگاه گیاه زالزالک از بعد دارویی و زینتی و نیز مشکلاتی که در تکثیر آن از طریق بذر وجود دارد این مطالعه با هدف شناسایی بهترین روش شکستن خواب بذور 4 گونه زالزالک بومی ایران صورت پذیرفت. در این مطالعه در مرحله اول خراش دهی شیمیایی با اسید سولفوریک بررسی شد و بعد از یک دوره 90 روزه گرمادهی به منظور پیش رسی جنین، بذور وارد مرحله دوم مطالعه شد. در مرحله دومف چینه سرمایی در دمای 4 درجه سانتی گراد در سه دوره 90، 105 و 120 روزه بررسی شد. این مطالعه به صورت ازمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که بالاترین درصد جوانه زنی (32%) و سرعت جوانه زنی (1/9) در C.turkestanica تحت اثر متقابل تیمار اسید سولفوریک به مدت یک ساعت و سپس یک دوره 120 روزه سرمادهی حاصل شد که اختلاف معنی دار با سایر تیمارها داشت.

کلمات کلیدی

, جوانه¬زنی, اسید سولفوریک, سرمادهی, جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069030,
author = {همتی فر, معصومه and تهرانی فر, علی and عابدی, بهرام and حسن اکبری بیشه},
title = {تسهیل جوانه زنی بذور 4 گونه زالزالک (Crataegus spp.) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی},
booktitle = {پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار )سال:1395(},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جوانه¬زنی، اسید سولفوریک، سرمادهی، جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تسهیل جوانه زنی بذور 4 گونه زالزالک (Crataegus spp.) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی
%A همتی فر, معصومه
%A تهرانی فر, علی
%A عابدی, بهرام
%A حسن اکبری بیشه
%J پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار )سال:1395(
%D 2016

[Download]