جستارهای فقهی و اصولی, دوره (3), شماره (6), سال (2017-6) , صفحات (125-150)

عنوان : ( واکاوی دیدگاه شیخ انصاری در استصحاب در حکم عقلی )

نویسندگان: طیبه بلوردی , محمدرضا علمی سولا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استصحاب از مباحث مهم اصول فقه بوده که در میان اصول عملیه، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در استنباط مسائل فقهی، اهمیت بسیار دارد. یکی از این مباحث مورد بررسی در استصحاب، تقسیماتی است که برای آن مطرح است. یکی از این تقسیمات به اعتبار دلیل دالّ بر مستصحب است که این دلیل، عقلی است یا شرعی. حکم این استصحاب در احکام شرعی و احکام عقلی در بین اصولیان مورد اختلاف می‌باشد. از جمله علمای بزرگ، شیخ انصاری است که قائل‌ به استصحاب در احکام عقلیّه و در احکام شرعیّه‌ که مستند به احکام عقلیّه است، می ­باشد. البته نظر ایشان با مخالفت برخی اصولیان، مانند مرحوم آخوند مواجه شده است، اما به نظر، سخن شیخ صحیح می‌باشد، به این دلیل‌که عقل در موضوع خود شکی نداشته و هیچ­گونه اهمال و اجمالی نسبت به موضوع حکم عقلی برای عقل حاصل نمی‌شود. پس، قائل به عدم تحقق موضع برای جریان استصحاب در احکام عقلیه شده است، موضوع حکم عقلی، نزد عقل به تفصیل معلوم است. این نوشتار، با مبنا قراردادن دیدگاه‌های شیخ انصاری در فرائدالاصول، به واکاوی نظر شیخ در مورد استصحاب در حکم عقلی پرداخته و نظرات چند تن از اصولیان را بررسی خواهد کرد.

کلمات کلیدی

استصحاب؛ حکم عقل؛ حکم شرع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069048,
author = {طیبه بلوردی and علمی سولا, محمدرضا},
title = {واکاوی دیدگاه شیخ انصاری در استصحاب در حکم عقلی},
journal = {جستارهای فقهی و اصولی},
year = {2017},
volume = {3},
number = {6},
month = {June},
issn = {2476-7565},
pages = {125--150},
numpages = {25},
keywords = {استصحاب؛ حکم عقل؛ حکم شرع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی دیدگاه شیخ انصاری در استصحاب در حکم عقلی
%A طیبه بلوردی
%A علمی سولا, محمدرضا
%J جستارهای فقهی و اصولی
%@ 2476-7565
%D 2017

[Download]