پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی, دوره (18), شماره (2), سال (2018-5) , صفحات (323-347)

عنوان : ( نقد و تحلیل مجلدات هشتم، نهم و دهم از تاریخ ادبیّات کودکان ایران )

نویسندگان: رؤیا یدالهی شاه راه , محمدجواد مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوشته‌ی حاضر سه جلد آخر مجموعه‌ی ده جلدی تاریخ ادبیات کودکان ایران را در دو حوزه‌ی کلی نقد می‌کند: 1. مقدمات و زمینه‌های نظری، شامل: 1.1. نداشتن پیشینه‌ی کامل (جز در حد یک پاراگراف در جلد اول) 1.2. مشخص نبودن مبنای نظری و روی‌کرد نویسندگان به تاریخ ادبیات‌نویسی به‌طور کلی و نوشتن تاریخ ادبیات کودکان به‌طور خاص 2. مسائل ساختاری-محتوایی، شامل: 2.1. نداشتن ساختار منسجم 2.2. مشخص نبودن تعاریف و اصطلاحات 2.3. ارجاع ندادن به منابع معتبر و طرح مدعاهای اثبات‌نشده 2.4. گستردگی بیش از حد دامنه‌ی کار 2.5. مشخص نبودن مبنای دوره‌بندی‌ها 2.6. هیئت و ظاهر کتاب 2.7. مشکلات نگارشی و ویرایشی. به اعتقاد نویسندگان مقاله‌ی حاضر، این اثر با وجود اشکالات ساختاری و محتوایی، به دلیل گردآوری مجموعه‌ای ارزشمند از آثار و اسناد ادبیات کودک، قابلیت ارجاع و معرفی به‌منزله‌ی منبع مهمی برای دست‌رسی به اسناد مربوط به ادبیات کودک و نوجوان ایران را دارد.

کلمات کلیدی

, تاریخ ادبیات کودکان ایران, نقد, محتوا, ساختار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069069,
author = {یدالهی شاه راه, رؤیا and مهدوی, محمدجواد},
title = {نقد و تحلیل مجلدات هشتم، نهم و دهم از تاریخ ادبیّات کودکان ایران},
journal = {پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی},
year = {2018},
volume = {18},
number = {2},
month = {May},
issn = {1605-9212},
pages = {323--347},
numpages = {24},
keywords = {تاریخ ادبیات کودکان ایران، نقد، محتوا، ساختار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و تحلیل مجلدات هشتم، نهم و دهم از تاریخ ادبیّات کودکان ایران
%A یدالهی شاه راه, رؤیا
%A مهدوی, محمدجواد
%J پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
%@ 1605-9212
%D 2018

[Download]