Conference on Civil Engineering, architecture and Urbanism of the Islamic Contries , 2018-05-15

عنوان : ( ارزیابی اثر راستای قرارگیری ورق در رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از مفاهیم شکنندگی )

نویسندگان: سیدسعید عسکریانی , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیوار برشی فولادی به عنوان یکی از سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی در چند دهه ی اخیر به طور گسترده در طراحی لرزه ای ساختمان های جدید و همچنین بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با هدف ارزیابی اثر راستای قرارگیری ورق در رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار ذوزنقه ای، jحلیل های دینامیکی افزایشی انجام شده و منحنی های شکنندگی در سطوح مختلف عملکردی تولید و ترسیم شده اند. به این منظور از تغییرمکان بین طبقه ای به عنوان شاخص خسارت و از بیشینه شتاب زمین به عنوان شاخص شدت تحریک استفاده شده است. برای این کار، دو نمونه دیوار برشی فولادی موج دار 4 طبقه با ورق موج-دار قائم و ورق موج دار افقی در نظر گرفته شده است. به طور کلی، نمونه ی موج دار قائم در مقایسه با نمونه ی موج دار افقی رفتار لرزه ای به نسبت بهتری از خود نشان داده است.

کلمات کلیدی

, دیوار برشی فولادی موج دار, راستای قرارگیری ورق موج دار, تحلیل دینامیکی افزایشی, منحنی شکنندگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069094,
author = {عسکریانی, سیدسعید and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {ارزیابی اثر راستای قرارگیری ورق در رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از مفاهیم شکنندگی},
booktitle = {Conference on Civil Engineering, architecture and Urbanism of the Islamic Contries},
year = {2018},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {دیوار برشی فولادی موج دار، راستای قرارگیری ورق موج دار، تحلیل دینامیکی افزایشی، منحنی شکنندگی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر راستای قرارگیری ورق در رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از مفاهیم شکنندگی
%A عسکریانی, سیدسعید
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J Conference on Civil Engineering, architecture and Urbanism of the Islamic Contries
%D 2018

[Download]