علوم زیستی ورزشی, دوره (10), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (133-148)

عنوان : ( تاثیر تمرین هوازی با شدت بالا و مصرف آرژنین بر تغییرات هورمونی لپتین و پروتئین وابسته به آگوتی پسران نوجوان چاق )

نویسندگان: توحید مبهوت مقدم , مهرداد فتحی , سیدرضا عطارزاده حسینی , امیر رشیدلمیر , محمد مسافری ضیاءالدینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش کاربری بررسی تاثیر تمرین هوازی با شدت بالا و مصرف آرژنین بر تغییرات هورمونی لپتین و پروتئین وابسته به آگوتی پسران نوجوان چاق می باشد

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی با شدت بالا , مصرف آرژنین, تغییرات هورمونی لپتین , پروتئین وابسته به آگوتی , پسران نوجوان چاق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069097,
author = {مبهوت مقدم, توحید and فتحی, مهرداد and عطارزاده حسینی, سیدرضا and رشیدلمیر, امیر and مسافری ضیاءالدینی, محمد},
title = {تاثیر تمرین هوازی با شدت بالا و مصرف آرژنین بر تغییرات هورمونی لپتین و پروتئین وابسته به آگوتی پسران نوجوان چاق},
journal = {علوم زیستی ورزشی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-9325},
pages = {133--148},
numpages = {15},
keywords = {تمرین هوازی با شدت بالا ،مصرف آرژنین،تغییرات هورمونی لپتین ، پروتئین وابسته به آگوتی ،پسران نوجوان چاق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تمرین هوازی با شدت بالا و مصرف آرژنین بر تغییرات هورمونی لپتین و پروتئین وابسته به آگوتی پسران نوجوان چاق
%A مبهوت مقدم, توحید
%A فتحی, مهرداد
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A رشیدلمیر, امیر
%A مسافری ضیاءالدینی, محمد
%J علوم زیستی ورزشی
%@ 2008-9325
%D 2018

[Download]