طب سنتی اسلام و ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2018-8) , صفحات (3-14)

عنوان : ( بررسی و مقایسه برخی شاخص های عملکردی آمادگی جسمانی مردان گرم مزاج و سرد مزاج غیر ورزشکار )

نویسندگان: مهرداد فتحی , میلاد راحتی , سعید واحدی , سیدرضا عطارزاده حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی و مقایسه برخی شاخص های عملکردی آمادگی جسمانی مردان گرم مزاج و سرد مزاج غیر ورزشکار

کلمات کلیدی

بررسی و مقایسه برخی شاخص های عملکردی آمادگی جسمانی مردان گرم مزاج و سرد مزاج غیر ورزشکار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069115,
author = {فتحی, مهرداد and راحتی, میلاد and واحدی, سعید and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {بررسی و مقایسه برخی شاخص های عملکردی آمادگی جسمانی مردان گرم مزاج و سرد مزاج غیر ورزشکار},
journal = {طب سنتی اسلام و ایران},
year = {2018},
volume = {9},
number = {2},
month = {August},
issn = {1658-2322},
pages = {3--14},
numpages = {11},
keywords = {بررسی و مقایسه برخی شاخص های عملکردی آمادگی جسمانی مردان گرم مزاج و سرد مزاج غیر ورزشکار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه برخی شاخص های عملکردی آمادگی جسمانی مردان گرم مزاج و سرد مزاج غیر ورزشکار
%A فتحی, مهرداد
%A راحتی, میلاد
%A واحدی, سعید
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J طب سنتی اسلام و ایران
%@ 1658-2322
%D 2018

[Download]