دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09

عنوان : ( تحلیل تغییر اقلیم و پیامدهای آن؛ مطالعه موردی: افزایش سطح آب دریا )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , عباس مفیدی , مهدی شفیعی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب و هوا در طی تاریخ همواره نقش مهمی در زندگی و حیات بشر داشته است به نحوی که برخی از اندیشمندان، ظهور و سقوط تمدن های گذشته را کاملا تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی دانسته اند. در دهه های اخیر به دلیل تاثیر مخرب برخی از فعالیت های نابخردانه بشر، ما شاهد وقوع مکرر پدیده های مخرّب جوی و تغییرات آب و هوایی در مقیاس جهانی، منطقه ای و محلی هستیم که امنیت محیط و جوامع انسانی را با تهدیدات جدی مواجه ساخته است. بالا آمدن سطح آب دریاها از جمله پدیده های است که عمدتا در چارچوب مبحث تغییر اقلیم مطرح است. سواحل دنیا به خصوص در برخی مناطق و کشورها به عنوان کانون های اصلی جمعیت، سرمایه و مراکز و زیرساخت های صنعتی، خدماتی به شمار می رود و افزایش سطح آبهای آزاد می تواند تهدیدات جدی را متوجه توسعه و رفاه این مناطق نماید. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع معتبر به دنبال بررسی و تحلیل تاثیر افزایش سطح آبهای دریاها بر محیط زیست طبیعی و فعالیت ها و مراکز و سکونت گاههای انسانی است. یافته های پژوهش نشان می دهد، افزایش سطح آبهای دریاها به دلیل تغییرات شدید در اکوسیستم نواحی ساحلی، نفوذ آب شور، ایجاد زمین های مرطوب و باتلاقی، طغیان ها و طوفان ها، فرسایش شدید، از بین رفتن سکونت گاهها و زیرساخت های شهری، صنعتی و تهدید کشاورزی، شیلات و سایر منابع معیشتی منجر به تهدید جدی توسعه، رفاه، امنیت و ثبات جوامع و کشورها می شود

کلمات کلیدی

, تغییراقلیمی, تهدید, امنیت اجتماعی, افزایش سطح آب دریاها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069141,
author = {زرقانی, سیدهادی and مفیدی, عباس and شفیعی نیا, مهدی},
title = {تحلیل تغییر اقلیم و پیامدهای آن؛ مطالعه موردی: افزایش سطح آب دریا},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تغییراقلیمی، تهدید، امنیت اجتماعی، افزایش سطح آب دریاها.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل تغییر اقلیم و پیامدهای آن؛ مطالعه موردی: افزایش سطح آب دریا
%A زرقانی, سیدهادی
%A مفیدی, عباس
%A شفیعی نیا, مهدی
%J دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
%D 2018

[Download]