مدیریت مخاطرات محیطی, دوره (5), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (111-126)

عنوان : ( تبیین ویژگی‌ها و ابعاد تاب‌آوری سازمانی در سازمان‌های تولیدیِ مواجه با مخاطرات و چالش‌ها )

نویسندگان: حامد محمدی شهرودی , فریبرز رحیم نیا , غلامرضا ملک زاده , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر، ویژگی‌هایی را معرفی کرده است که سازمان‌ها بتوانند از آن طریق، خود را برای موقعیت‌های چالشی و مخاطرات آماده کنند. این پژوهش از نوع تفسیری و رویکرد آن کیفی و راهبرد آن، رویکرد داده‌بنیاد مبتنی بر رویکرد ظاهرشوندۀ گلیزری است. جامعۀ تحت مطالعه، شرکت‌های تولیدی فعال در صنعت ساختمانِ استان مازندران بودند. در این زمینه، با مدیران مجرب و خبره که فرآیندهای تاب‌آوری را ادراک کرده بودند و دربارۀ آن، آگاهی لازم و کافی داشتند، مصاحبه‌های عمیقی صورت گرفت. نتایجِ حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها و کدگذاری در دو مرحلۀ کدگذاری حقیقی و نظری نشان داد که ابعاد تاب‌آوری شامل ضربه‌گیری، سازگاری با تغییر، بقای سازمان در مخاطرات، حفظ موقعیت قابل قبول در بحران، رهبری بازار هنگام بحران، تجربۀ رشد، توان مالی مناسب هنگام بحران، توانایی بازیابی بهتر، افزایش تنوع تولیدی هنگام تهدیدهای محیطی، رضایت ذی‌نفعان هنگام بحران، پویایی سازمان، مثبت‌اندیشی و اعتبار و شهرت برند بود. در مجموع با توجه به ابعاد تاب‌آوری سازمانی در این پژوهشِ بومی، تاب‌آوری سازمانی دارای ویژگی‌هایی است که مدیران صنعت را تشویق می‌کند برای مقابله با مخاطرات محیطی و چالش‌های بیرونی و درونی، به این شاخص‌ها دست پیدا کنند. بنابراین مدیران باید برای هرچه بهتر شدن وضعیت سازمان هنگام بحران‌ها، به این ویژگی‌ها اهمیت دهند و برای دستیابی به آنها تلاش کنند.

کلمات کلیدی

ابعاد تاب‌آوری؛ تاب‌آوری؛ تاب‌آوری سازمانی؛ رویکرد ظاهرشونده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069167,
author = {محمدی شهرودی, حامد and رحیم نیا , فریبرز and ملک زاده, غلامرضا and خوراکیان, علیرضا},
title = {تبیین ویژگی‌ها و ابعاد تاب‌آوری سازمانی در سازمان‌های تولیدیِ مواجه با مخاطرات و چالش‌ها},
journal = {مدیریت مخاطرات محیطی},
year = {2018},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {2423-415X},
pages = {111--126},
numpages = {15},
keywords = {ابعاد تاب‌آوری؛ تاب‌آوری؛ تاب‌آوری سازمانی؛ رویکرد ظاهرشونده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین ویژگی‌ها و ابعاد تاب‌آوری سازمانی در سازمان‌های تولیدیِ مواجه با مخاطرات و چالش‌ها
%A محمدی شهرودی, حامد
%A رحیم نیا , فریبرز
%A ملک زاده, غلامرضا
%A خوراکیان, علیرضا
%J مدیریت مخاطرات محیطی
%@ 2423-415X
%D 2018

[Download]