نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران , 2018-03-06

عنوان : ( بررسی تاثیر سرعت چرخشی و ابعاد بر پدیده‌ی رچتینگ در دیسک تحت چرخش‏های مکرر توسط مدل شبه‌نورتونی )

نویسندگان: سیدعلی رضوی , حمید اختراعی طوسی , جواد شاملو منتظر مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بارگذاری‏های چرخه‏ای با بار نامتقارن روی دیسک، به دلیل وجود تنش میانگین غیر صفر، کرنش پلاستیک در چرخه‌های پی‌در‌پی انباشته می‌شود. این نوع انباشت مکرر کرنش پلاستیک را رچتینگ می‏گویند. برای بهینه سازی در طراحی دیسک‌های چرخان نیازمند ارزیابی مقدار خرابی به‌وجودآمده در آن‌ها از طریق تحلیل رفتار الاستوپلاستیک هستیم. در این مقاله از مدل شبه‌نورتونی برای تحلیل پدیده‌ی رچتینگ در دیسک دوار که تحت چرخش‌های مکرر قرار گرفته، استفاده می‌شود. معادلات حاکم با فرض تنش صفحه‌ای و رفتار مکمل خزشی-الاستوپلاستیک استخراج و حل شده‌است. برای حل معادلات حاکم بر دیسک در این مدل از روش تحلیلی-عددی خواص مادی متغیر استفاده و در تحلیل الاستوپلاستیک مسئله از مدل دوخطی تنش-کرنش بهره گرفته شده‌است. برای اعتبارسنجی نتایج، تحلیل اجزای محدود با استفاده از نرم افزار آباکوس و بر اساس مدل سخت‌شوندگی غیرخطی ترکیبی، انجام شده‌است. در نهایت تاثیر سرعت چرخش نوسانی و ابعاد دیسک بر رفتار رچتینگ بررسی شده‌است. برای بررسی تاثیر ابعاد بر رچتینگ، از نسبت شعاع داخلی بر خارجی بهره گرفته شده‌است.

کلمات کلیدی

, رچتینگ, دیسک دوار, خزش شبه‌نورتونی, روش خواص مادی متغیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069175,
author = {رضوی, سیدعلی and اختراعی طوسی, حمید and شاملو منتظر مقدم, جواد},
title = {بررسی تاثیر سرعت چرخشی و ابعاد بر پدیده‌ی رچتینگ در دیسک تحت چرخش‏های مکرر توسط مدل شبه‌نورتونی},
booktitle = {نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2018},
location = {یاسوج, ايران},
keywords = {رچتینگ، دیسک دوار، خزش شبه‌نورتونی، روش خواص مادی متغیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر سرعت چرخشی و ابعاد بر پدیده‌ی رچتینگ در دیسک تحت چرخش‏های مکرر توسط مدل شبه‌نورتونی
%A رضوی, سیدعلی
%A اختراعی طوسی, حمید
%A شاملو منتظر مقدم, جواد
%J نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران
%D 2018

[Download]