بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2018 , 2018-04-24

عنوان : ( بررسی پدیده‌ی رچتینگ در دیسک دوار تحت چرخش‏های مکرر توسط مدل خزشی شبه‌نورتونی )

نویسندگان: سیدعلی رضوی , حمید اختراعی طوسی , جواد شاملو منتظر مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بارگذاری‏های چرخه‏ای نامتقارن روی دیسک، به دلیل وجود تنش میانگین غیر صفر، کرنش پلاستیک در چرخه‌های پی‌در‌پی انباشته می‌شود. این نوع انباشت مکرر کرنش پلاستیک را رچتینگ می‏گویند. برای بهترین طراحی در دیسک‌های چرخان نیازمند ارزیابی مقدار خرابی به‌وجودآمده در آن‌ها از طریق تحلیل رفتار الاستوپلاستیک هستیم. در این مقاله مدل شبه‌نورتونی برای تحلیل پدیده‌ی رچتینگ در دیسک دوار که تحت چرخش‌های مکرر قرار گرفته، ارائه می‌گردد. معادلات حاکم با فرض تنش صفحه‌ای و رفتار مکمل خزشی-الاستوپلاستیک استخراج و حل شده‌است. برای حل معادلات حاکم بر دیسک در این مدل از روش تحلیلی-عددی خواص مادی متغیر استفاده و در تحلیل الاستوپلاستیک مسئله از مدل دوخطی تنش-کرنش بهره گرفته شده‌است. برای اعتبارسنجی نتایج، تحلیل اجزای محدود با استفاده از نرم افزار آباکوس و بر اساس مدل سخت‌شوندگی غیرخطی ترکیبی، انجام شده‌است. ضمن مقایسه دقت و سرعت مدل پیشنهادی شبه‌نورتونی در مقایسه با حل اجزای محدود، رفتار رچتینگ در دیسک دوار بررسی شده‌است.

کلمات کلیدی

, رچتینگ, دیسک دوار, خزش شبه‌نورتونی, روش خواص مادی متغیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069177,
author = {رضوی, سیدعلی and اختراعی طوسی, حمید and شاملو منتظر مقدم, جواد},
title = {بررسی پدیده‌ی رچتینگ در دیسک دوار تحت چرخش‏های مکرر توسط مدل خزشی شبه‌نورتونی},
booktitle = {بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2018},
year = {2018},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {رچتینگ، دیسک دوار، خزش شبه‌نورتونی، روش خواص مادی متغیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پدیده‌ی رچتینگ در دیسک دوار تحت چرخش‏های مکرر توسط مدل خزشی شبه‌نورتونی
%A رضوی, سیدعلی
%A اختراعی طوسی, حمید
%A شاملو منتظر مقدم, جواد
%J بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2018
%D 2018

[Download]