بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2018-04-24

عنوان : ( بهره گیری از رویکرد طراحی آزمایشات برای مدلسازی و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار AISIH13 )

نویسندگان: میثم بیت الامانی , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یکی از پرکاربردترین روش های ماشین کاری قطعات هادی جریان الکتریسیته، فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی می باشد. در این فرآیند سختی قطعه کار بر سرعت ماشین کاری تاثیری ندارد که دلیل آن استفاده از انرژی حرارتی می باشد. بنابراین از این روش می توان در ساخت انواع قالب ها و ماشین کاری مواد سخت نظیر فولادهای گرمکار استفاده نمود. در این تحقیق، پارامترهای تنظیمی درنظر گرفته شده شامل ولتاژ گپ، شدت جریان، زمان روشنی پالس و فاکتور کار می باشند. نرخ برداشت ماده و کیفیت سطح قطعات تولیدی نیز به عنوان مشخصه های عملکردی می باشند. در این راستا، به منظور گردآوری داده های تجربی از رویکرد طراحی آزمایش ها استفاده شد. برای ایجاد ارتباط بین پارامترهای ورودی و خروجی فرآیند، از توابع رگرسیونی استفاده شد. سپس از تحلیل های آماری و آزمایشات صحه گذاری به منظور ارزیابی و انتخاب مدل های اصلح استفاده شد. در انتها نیز برای بهینه سازی توابع هدف انتخاب شده از الگوریتم تبرید تدریجی استفاده شد. نتایج حاصل از بهینه سازی و آزمایشات تجربی نشان داد که به کارگیری همزمان روش ارائه شده می تواند به ابزاری کارامد برای مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای فرآیند تخلیه الکتریکی تبدیل شود.

کلمات کلیدی

, ماشینکاری تخلیه الکتریکی, بهینه سازی, طرح دترمینان بهینه, فولاد گرم کار AISIH13 , الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069248,
author = {بیت الامانی, میثم and کلاهان, فرهاد},
title = {بهره گیری از رویکرد طراحی آزمایشات برای مدلسازی و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار AISIH13},
booktitle = {بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران},
year = {2018},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {ماشینکاری تخلیه الکتریکی، بهینه سازی، طرح دترمینان بهینه، فولاد گرم کار AISIH13 ، الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهره گیری از رویکرد طراحی آزمایشات برای مدلسازی و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار AISIH13
%A بیت الامانی, میثم
%A کلاهان, فرهاد
%J بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
%D 2018

[Download]