بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2018-04-24

عنوان : ( بکارگیری رویکرد طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی استحکام کششی و ناحیه متأثر از حرارت در جوشکاری با الکترود تنگستن و گاز محافظ )

نویسندگان: مسعود آزادی مقدم , فرهاد کلاهان , سید محمد رضا شریفی , ابوالفضل حسین آبادی , قاسم حسین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند جوشکاری با استفاده از الکترود تنگستن و گاز محافظ یا به اصطلاح تیگ، به دلیل کیفیت بالای اتصال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از کاربردهای مهم این فرآیند در اتصال ورق های نازک است. در تحقیق حاضر اثر پارامترهای مختلف جوشکاری تیگ بر روی کیفیت اتصال لوله هایی از جنس فولاد زنگ نزن 304 مورد مطالعه قرار می گیرد. به منظور گردآوری داده های تجربی مورد نیاز تعدادی آزمایش هدفمند به کمک روش طراحی آزمایشات با رویکرد تاگوچی طراحی و اجرا گردید. سپس برای مدلسازی برای دو خروجی عرض ناحیه متأثر از حرارت و استحکام کششی از مدلسازی رگرسیونی استفاده شد. بعد از صحه گذاری مدل های ریاضی، مجموعه مدل های اصلح فرآیند انتخاب شد. در انتها، برای بهینه سازی پارامترهای جوشکاری برای دستیابی به اتصال جوشی با استحکام کششی بالا و عرض ناحیه متأثر از حرارت کم از الگوریتم فراابتکاری تبرید تدریجی استفاده شد. مقایسه نتایج محاسباتی و داده های تجربی، عملکرد مناسب روش های آماری و بهینه سازی پیشنهادی را تایید می کند.

کلمات کلیدی

, جوشکاری با الکترود تنگستن با گاز محافظ (تیگ), طراحی آزمایشات, مدلسازی رگرسیونی, بهینه سازی, الگوریتیم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069249,
author = {آزادی مقدم, مسعود and کلاهان, فرهاد and سید محمد رضا شریفی and ابوالفضل حسین آبادی and قاسم حسین زاده},
title = {بکارگیری رویکرد طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی استحکام کششی و ناحیه متأثر از حرارت در جوشکاری با الکترود تنگستن و گاز محافظ},
booktitle = {بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران},
year = {2018},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {جوشکاری با الکترود تنگستن با گاز محافظ (تیگ)، طراحی آزمایشات، مدلسازی رگرسیونی، بهینه سازی، الگوریتیم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری رویکرد طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی استحکام کششی و ناحیه متأثر از حرارت در جوشکاری با الکترود تنگستن و گاز محافظ
%A آزادی مقدم, مسعود
%A کلاهان, فرهاد
%A سید محمد رضا شریفی
%A ابوالفضل حسین آبادی
%A قاسم حسین زاده
%J بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
%D 2018

[Download]